Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılmasının Sebepleri

Kur’an-ı Kerim’in Çoğaltılmasının Sebepleri

Kur’an-ı Kerim’i çoğaltan halife Hz. Osman’dır.

Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılmasının temel sebebi İslamın geniş coğrafyalara yayılmasıdır. Özellikle Mısır, Suriye ve Irak’a yayıldığında bu bölgelerde Araplar yaşamaktaydı. Lakin bu bölgelerde konuşulan Arapça ile Arap Yarımadası’nda konuşulan Arapça arasında lehçe farklılıkları bulunmaktaydı. Bu durum Kur’an-ı Kerim’in farklı okunmasına veya yorumlanmasına sebep olabilirdi. Hz. Osman döneminde Kur’an-ı Kerim, Hz. Ebu Bekir döneminde yazılan nüshadan 7 adet çoğaltıldı. Bir nüshası Hz. Osman’da kaldı. Bu nüshaya “İmam Mushaf” denildi. Diğer nüshalar Mekke, Basra, Kufe, Bahreyn ve Yemen gibi çeşitli merkezlere gönderildi. Böylece lehçe farklılıklarından oluşabilecek kargaşaların da önüne geçilmiş oldu.

Hz. Osman tarafından yazdırılan Kur’an’lardan biri bugün Taşkent’te­dir. Taşkent’teki bu Kur’an’la, günü­müzde basılmış milyonlarca Kur’an-ı Kerim arasında bir fark yoktur.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir