Hz. Ömer Devrinde Devlet Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler

Hz. Ömer Devrinde Devlet Teşkilatında Yapılan Düzenlemeler

1-  İlk defa düzenli ordu kuruldu. Askerler maaşlı hale getirildi.
2 – Mısır, Suriye ve Filistin’ de cünd adı verilen ordugahlar oluşturuldu. (Kûfe, Basra, Fustat, Kayrevan)
3 – Divan-ı Cund oluşturuldu. (Orduya ait kayıtların tutulduğu divan)
4 – Divan oluşturuldu.
5 – Gayrimüslimlerden “ Haraç “ vergisi alınmaya başladı.
6 – İlk kez Devlet Hazinesi (Beytü’l-Mal ) oluşturuldu.
7 – Ülke illere ayrıldı. İllerin başına valiler atandı.
8 – Şehirler kuruldu.
9 – İkta sistemi oluşturuldu.
10-Bakır ve bronzdan fels adı verilen ilk paralar bastırıldı.
11-İllere kadılar atandı.
12-İlk kez adalet işlerinde kadıların görevlendirilmesiyle, yönetim ve adalet işleri birbirinden ayrıldı.
13-Hicret başlangıç alınarak, Hicri takvim uygulamaya konuldu.


Gelen Aramalar:

divani cund ne demek

Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi

İslam Kültür ve Uygarlığı Devlet Yönetimi İslam Devletinde Devlet Yönetimi Hz. Muhammed döneminde devletin siyasi ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir