III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Lise 2 Tarih dersi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ünitesi 2. konusu III. Ahmet Dönemi dahilindeki Osmanlı-Avusturya İlişkileri konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

III. Ahmet döneminde gerçekleşen siyasi olaylar nelerdir?

III. Ahmet Dönemi Osmanlı-Avusturya İlişkileri

Osmanlı’nn, Rusya ve Venedik’e karşın elde ettiği başarılar Avusturya’yı huzursuz etti. Bu vaziyetten tedirginlik duyan ve Karlofça Antlaşması’nın yürürlükte kalmasını isteyen Avusturya, garantör hükümet olarak Osmanlıların aldığı yerleri Venediklilere geriye vermesini talep etti. Avusturya, Osmanlı Devleti’ne savaş açtı. Veziriazam Silahtar Ali Paşa komutasındaki Osmanlı silahlı gücü Petervaradin’de teknik üstünlüğü olan Avusturya’ya yenildi. Avusturya’nın Belgrad ve Temeşvar’ı alıp ilerlemeye başlaması üzerine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış talebinde bulunmuş neticesinde Pasarofça Antlaşması imza edilmiştir (1718).

Pasarofça Antlaşması’yla,

Mora, Osmanlı Devleti’ne bırakılmış Dalmaçya kıyıları Venedik’te kalmıştır.
Belgrad, Banat, Sırbistan’ın kuzeyi ve Küçük Eflak (Transilvanya)’ın batısı Avusturya’ya verilmiştir.
Arnavutluk ve Hersek kıyılarındaki bir takım kaleler de Venediklilere bırakılmıştır.

Pasaforça Antlaşması’nın Önemi
– Pasarofça Antlaşması’ndan ardından Osmanlı Devleti Fetih politikasından vazgeçerek topraklarını savunma siyaseti uygulamaya başlamıştır.
– Belgrad’ın Avusturya’ya geçmesi bölgedeki güçler balansının Osmanlı Devleti’nin aleyhine dönmesine buna bağlı olarak Orta Avrupa’daki üstünlüğün kaybedilmesine neden olmuştur.
– Avusturya’nın, istikametini Osmanlı’nın Balkanlardaki topraklarına çevirmesi, Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşın yepyeni tedbirler almasına neden oldu. Osmanlı Devleti bu hedefle Balkan topraklarında merkezi otoritesini güçlendirmeye çalışmıştır.
– Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakları geriye alma umutlarını yitirmiş, bu sebeple batıda sulhçu bir yol izleme ve elindeki toprakları koruma siyaseti gütmeye başlamıştır.
– Mora Yarımadası Venediklilerden geriye alınmış, böylelikle Venedikliler Ege’den uzaklaştırılmıştır. Antlaşmanın yapılmasında katkısı olan İngilizlere daha eskiden (Sokollu Dönemi’nde) verilen kapitülasyon hakları genişletilmiştir.
– Osmanlı Devleti, Avrupa’yı daha yakından tanıma gayreti içine girmiş ve neticede “Lale Devri” başlamıştır.

Belgrad’ın Kaybedilmesinin Osmanlı Devleti Açısından Sonuçları neler olabilir?

* Avrupa’da güçler dengesi Osmanlı’nın aleyhine döndü.

* Kaybedilen toprakların geri alınma umudu sona erdi.


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir