İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyal ve Ekonomik Hayat

İçindekiler

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyal ve Ekonomik Hayat

Anadolu’da halk sosyal sınıflara ayrılmıştı. En üst sınıf olarak kabul edilen kral ve ailesi devletin yönetimini üstlenmiştir. Anadolu’da asillerden başka rahipler, sanatçılar, askerler, memurlar ve köleler gibi sınıflar da bulunuyordu.

UYARI

Anadolu’da bu sınıfların bulunması Türkiye’de yaşayan insan toplulukları arasında eşitsizliğin olduğunu göstermektedir.

Anadolu medeniyetlerinden Hititlerin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Hititler toprakların mülkiyetinin krallara ve tanrılara ait olduğunu kabul etmişler ve Anadolu’da ilk defa tımar sistemini uygulamışlardır. Ayrıca Hititlerde ekonomiye katkı sağlayan madencilik ve dokumacılık da gelişmiştir.

Frigyalılar çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Başlıca zenginlik kaynağı tarım olduğu için tarım faaliyetlerini koruyan kanunlar yapmışlardır.

Ticarete büyük önem veren Lidyalılar bu amaçla Efes’ten başlayarak Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Bu yolun yapılması sonucunda;

Kral Yolunun Önemi Hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.

Urartular tarım ve madencilikle uğraşarak geçimlerini sağlamışlardır.

Denizci bir medeniyet olan İyonyalılar, Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak ticaret faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir. Ekonomi yönden çok zenginleşen Efes şehir devleti, dünya siyasetinde önemli bir konuma gelmiştir.

Kolonicilik hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir