İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi

İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Etkisi

Kültürler ve medeniyetler tarih boyunca birbirlerini etkilemişler ve alış verişte bulunmuşlardır. İslâm dini getirdiği İnsanî değerler ve düşüncelerle kendi dışındaki din, kültür ve medeniyetlerin üzerinde et kili olmuştur. Bugünkü ileri medeniyetlerin oluşma­sında en önemli tarihi rolü İslâm medeniyeti oynamıştır. İslâm medeniyeti en fazla Avrupa üzerinde etkili olmuştur. Bu durumu batılı bilim adamı Sigrid Hunke “Allah’ın güneşi (İslâm) batının üstüne erişmeseydi, batı medeniyeti doğmazdı. ” şeklinde ifade etmiştir.

Müslümanlar İspanya’ya yerleştikten sonra burası İslam ülkelerindeki yüksek kültürün yaşandığı bir bölge haline gelmiş, zengin İslam kültürü İspanya üzerinden Avrupa’ya taşınmıştır. Avrupa’da ki bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanlarında dönüm nok­tası olan Rönesans hareketlerinin başlamasında İslâm kültür ve medeniyetinin önemli katkısı olmuştur. Ayrıca, İslâm dünyasında tıp, matematik, astronomi gibi alanlarda yazılan eserler Avrupa dillerine tercüme edilerek Orta Çağ’da karanlık içindeki Avrupalıların aydınlanmasında etkili olmuşlardır.


Gelen Aramalar:

islam kültür ve medeniyetinin dünya bilmine etkisi

Tavsiye Konular

Hayberin Fethi

Hayberin Fethi, Peygamber Efendimiz döneminde 629 yılında (Hicri 7 yılı) gerçekleşmiştir. Hayberin Fethinin Sebepleri Yahudilerin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir