Karahanlılar Özet Konu Anlatımı

Lise 1 tarih dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Karahanlılar konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Karahanlılar

Karahanlıları Kuran Türk Boyları: Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi
Karahanlıların Kurulduğu Yer: Orta Asya’da Tanrı dağlarının kuzey ve güneyinde kuruldu.
Karahanlıların Kurucusu: Bilge Kül Kadir Han’dır.

Karahanlıların Başkenti: Balasagun, Kaşgar
Hükümdarları: Bilge Kül Kadir Han, Satuk Buğra Han, Yusuf Kadir Han

Özellikleri:
* Satuk Buğra Han zamanında İslamiyeti resmen kabul ettiler. Satuk Buğra Han “Abdülkerim” adını aldı.
* Samanoğulları ve Gaznelilerle savaşlar yaptılar.
* En parlak dönemleri Yusuf Kadir Han zamanıdır.

Karahanlılar Tarihteki Yeri ve Önemi: Karahanlılar, ilk Müslüman Türk devletidir.

Karahanlıların Yıkılış Sebepleri:
• Yusuf Kadir Han’ın ölmeden önce ülkesini çocukları arasında paylaştırması,
• Çıkan karışıklıklar ve taht kavgaları,
• Karahanlıların 1058’de Doğu ve Batı Karahanlılar olmak üzere ikiye ayrılmasıdır.
• Doğu Karahanlılar, Karahitaylar tarafından yıkıldı (1130).
• Batı Karahanlılar, Harzemşahlar tarafından 1212 de yıkıldı.


Gelen Aramalar:

karahanlilar kısa özet, Karahanlı Devletinin özellikleri, 6 sınıf karahanlılar konu anlatımı, karahanlılar özellikleri maddeler halinde, karahanlılar 1 sayfalık özet

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Eyyubiler Devleti Hakkında Kısa Bilgi

Eyyûbiler Devleti (1174 – 1250) Fatımî Devleti’nin Haçlı Seferleri karşısında zayıflamasıyla Mısır’da iç karışıklıklar artmıştır. ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir