Karahanlıların Tarihteki Yeri ve Önemi

Karahanlıların Tarihteki Yeri ve Önemi

  1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk İslam devletidir.
  2. Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk devletidir.
  3. Türk-İslam tarihinin ilk edebi eserleri bu dönemde yazılmıştır. (Divan-ı Lügat’it Türk, Atabet’ül Hakayık)
  4. İkili devlet teşkilatını kullanan son Türk devletidir.
  5. İkiye bölünerek yıkılan son Türk devletidir.
  6. Türk tarihinde ilk defa kervansarayı (ribat) kurmuşlardır.
  7. Türk tarihinde ilk defa medrese (Satuk Buğra Han tarafından Semerkant’ta) kurmuşlardır.
  8. Dünya tarihinde ilk defa medreselere (üniversitelere) özerklik tanımışlar.
  9. Fakir öğrencilere burs vermişlerdir.
  10. İlk Türk İslam sentezini gerçekleştirmişlerdir. (Bazı yönlerden Türk devleti bazı yönlerden İslam devleti özellikleri taşırlar.)

Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir