Karasug Kültürü Özet

İçindekiler

Orta Asya Uygarlığı

Orta Asya’da oluşan kültürlerin geçmişi MÖ 5000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu kültürlerin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerini pek çok yönden etkilediği görülmektedir. Bu kültürler; Anav, Afanasyevo, Tagar, Karasuk, Andronovo ve Taştık kültürleridir. Şimdi Orta Asya kültürlerinden Karasuk kültürünü inceleyelim.

Karasug Kültürü

Kögmen Dağları, Uluğ Kem, Kemçik, Abakan, İrtiş ve Kem/Yenisey nehirleri etrafında, başka bir deyişle Afanasyevo ve Andronovo Kültürleri benzeri benzer alanda , Minusinsk’te Karasug Kültürü meydana çıktı.
Karasug Kültürü MÖ 700 yıllarından başlayarak Sibirya bölgesine, Baykallar’a, Moğolistan ve Yedisu havzalarına yayılmıştır. Yenisey nehrinin kollarından birini meydana gelen Karasuk ırmağından ismini alan Karasug Kültürü devrindea demir işlenmeğe başlandı. MÖ 1300-700 seneleri aralarında görülen bu kültürde demirin işlenerek farklı eşyalar inşa edilmesi, yeryüzünde ilk defa bu Kültür etrafında görüldü. Demir Avrupa, Çin ve Hindistan’da fakat asırlar ardından kullanılmıştır.
Karasug Kültürü’nde vatandaşlar keçeden çadırlarda yaşıyorlar, 4 tekerli arabalar kullanıyorlardı. Taşlar üst kısmına inşa edilmiş resimlerde arabalı çadırlar görülüyordu. Bu kültüre mensup olanlar at, deve, koyun ve sığır besliyor, onların yünlerinden kumaş dokuyor, elbise dikiyorlardı.
Yeni yapılan olan ölçümler neticesinde, Karasug Kültürü’nde bulunan kafa tasları brakisefal yapıdaydı. Karasug Kültürü, kendisine mensup antropolojik tiplerin yer aldığı sahalardan çok daha kapsamlı bir bölgeye yayılmıştı. Bu kültür, Andronovo Kültürü’nün pekçok özelliğini sürdürmüş olup kendisinden sonraki Tagar Kültürü’nde de derin izler bırakmıştır.
Karasug Kültürü’nün dağıldığı bölgelerde, sözgelimi Yenisey taş resimlerinde, Kem vadisinin batısı, Sibirya, Çungarya, Kögmen vb bölgelerde görülen Tagar ve Taştık taş resimlerinde Türkler’in atalarına ilişkili olarak birçok şey yer almaktadır .


] }

About Hasan BURAN

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir