Keşmir Sorunu Özeti

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ünitesi YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI konusu alt başlığı olan Keşmir Meselesi konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Keşmir Meselesi

Keşmir Pakistan, Afganistan, Hindistan ve Çin’in kesişme noktasında bulunur .

Keşmir Meselesi’nin Nedenleri: Hindistan ve Pakistan bağımsızlıklarını ilan ettikleri andan bu yana birbirleriyle problem yaşamışlardır. Çatışmaların en mühim nedeni Keşmir’in; randımanlı topraklara ve yer altı zenginliklerine sahip olmasıdır. Vatandaşının kocaman çoğunluğunun Müslim olmasından dolayı Keşmir’in Pakistan’a verilmesi istenmiştir. Hindistan ise Keşmir Mihracesi’nin bizzat topraklarıyla birleşme hükmünden ötürü burada hak sahibi olduğunu öne sürmüştür .

Pakistan-Hindistan Savaşları: Hindistan ve Pakistan 1948’de ilk defa savaştı. BM araya girdi ve Keşmir’de plesibit (halk oylaması) inşa edilmesi kararıyla mütareke sağlandı. Hindistan elinde tuttuğu Keşmir topraklarında PLESİBİT yapmamıştır. Keşmir meselesi 2 devletin harici politikasınıda etkiledi.

Pakistan’ın 1955’te Bağdat paktına üye olmasıyla da SSCB, 2 hükümet arasındaki bütün anlaşmazlıklarda Hindistan’ın yakınında bulundu. 1959’da Çin’in Tibet’i işgali Hindistan ile çatışmasına gerekçe olsu. Pakistan’da bu aşamada Çin ile yakınlaşarak Keşmir mevzusunda bu devletin desteğini aldı ve uluslararası meydanda balansı sağlamaya çalıştı. Keşmir’de Hindularla Müslümanlar içinde başlayan çatışmalar 1965’te savaşa dönüştü. Çin Hindistan üzerindeki baskısını artırınca Uzak Doğu’da balansları muhafaza etmek isteyen AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ , Hindistan’ın tarafını tuttu. Bu aşamada Sovyetler, Çin ile mutabakat yolu arayarak Keşmir mevzusunda tarafsız kalmaya çalıştı.

1966’da Sovyetler Birliği vasıtası ile Pakistan ve Hindistan Taşkent Bildirisi imzaladı. 1965 savaşından evvelki limitlere çekilindi.

Günümüzde Keşmir bölgesi Hindistan ve Pakistan içinde toprakları paylaşılmıştır. Keşmir halkı özgürlük istemektedir. Keşmir problemi Hindistan-Pakistan içinde her daim nükleer buhran çıkış olasılığını gündeme getirmektedir.


About admin

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir