Kültür ve Uygarlık Nedir? 9. Sınıf Tarih

1. Kültür,  bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür. Bu değerlerin göç, savaş, ticaret gibi yollarla dünyanın farklı bölgelerine taşımış ve kültürler arası etkileşim meydana gelmiştir. Bunun sonucunda zaman içerisinde uygarlık adı verilen milletlerarası ortak değerler oluşmuştur.

2. İnsanlığın ortaya çıktığı andan itibaren dünyanın farklı yerlerinde birçok uygarlık meydana gelmiştir. İnsanlar,  ilk çağlardan itibaren verimli tarım alanlarını su kenarlarını yerleşim yeri olarak seçmişler ve buralarda ilk uygarlıkların temellerini atmışlardır.          

UYARI
İlk Çağ Medeniyetlerinin dünyanın orta enlemlerinde ortaya çıktığı görülür, buradan şöyle bir sonuç ortaya çıkar; sıcak iklimler ve soğuk iklimler medeniyetlerin gelişiminde engel teşkil eder.
Kültür ve Uygarlık Nedir? 9. Sınıf Tarih
Anadolu Medeniyetleri Haritası

3. Anadolu, Mezopotamya, Mısır, İran, Çin ve Hindistan önemli uygarlıkların kurulmuş olduğu bölgelerdir.

4.Sümer, Akad, Elam, Babil, Asur kültürleri Mezopotamya’yı; Hitit, Frigya, iyon, Lidya ve Urartu kültürleri ise Anadolu’yu önemli bir uygarlık merkezi haline getirmiştir.

5.Anadolu ve Mezopotamya’da olduğu gibi Orta Asya bozkırları ve Çin’in Sarı Irmak bölgesinde de birer uygarlık merkezidir.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir