Tarih Çağları Hakkında Kısa Bilgi

TARİH ÇAĞLARI

M.Ö. 3000’li yıllarda Sümerlerin yazıyı bulmalarıyla başlayıp günümüze kadar devam eden döneme Tarih Çağları denilmiştir.

Tarihin çağlara ayrılmasında toplumları etkileyen önemli sosyal ve ekonomik gelişmeler dikkate alınmıştır. Günümüzde kullandığımız İlk Çağ (M.Ö. 3000-375), Orta Çağ (375-1453), Yeni Çağ (1453-1789), Yakın Çağ (1789-…..) şeklinde yapılan ayrım, Batı Avrupa ve Akdeniz Havzası’ndaki toplumları etkileyen önemli olaylara göre düzenlenmiştir. Bu ayrım konusunda tarihçiler arasında birlik sağlanamamıştır. Ancak olayların incelenmesini ve öğretilmesini kolaylaştırdığı için ülkemizdeki tarih kitaplarında bu sınıflandırma kullanılmaktadır.


Tavsiye Konular

tarih bilimi(1)

Tunç Devri Hakkında Kısa Bilgi

Bakır Devri Hakkında Kısa Bilgi için tıklayınız. Tunç Devri Madencilik alanındaki gelişmeler sonucunda bakır ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir