Tarih Öncesi Devirler ve Özellikleri

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

İnsanların yeryüzünde faaliyet göstermeye başlamasından M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından yazının bulunmasına kadar geçen döneme Tarih Öncesi Devirler denir.

Tarih öncesi devirlerle ilgili bilinmesi gereken bazı özellikler şunlardır:

  • Tarih öncesi devirlerle ilgili yazılı belgeler olmadığından insan topluluklarının bıraktığı kalıntılar kullanılarak bilgi toplanabilmiştir.
  • Tarih öncesi devirler, insanların kullandıkları araç ve gereçlere göre dönemlere ayrılmıştır.
  • Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitişleri bölgelere göre farklılıklar göstermiştir.
  • Tarih öncesi devirler Mısır hariç normal seyrini izlememiştir Bu durumun nedeni göçler sonucunda ileri toplumların diğer toplulukları etkilemesidir.

                   Taş Devirleri                                                      Maden Devirleri

Eski Taş Devri(Paleolitik)                                                 Bakır

Orta Taş Devri(Mezolitik)                                                  Tunç

Yeni Taş Devri(Neolitik)                                                    Demir


] }

Tavsiye Konular

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Tarihin Sınıflandırılması Örnekleri

Kapsadığı zaman ve konulardan dolayı tarihin ilgi alanı oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişin incelenmesini kolaylaştırmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir