Zaman ve Takvim Hakkında Kısa Bilgi

ZAMAN VE TAKVİM

Belli bir olayın ve faaliyetin geçtiği sınırlı bölüme zaman, insanların zaman ölçüsü olarak kullandıkları çizelgelere takvim, denir. Tarih bilimi için takvimin önemli bir yeri vardır. Tarihi olayların meydana geliş zamanına göre incelenebilmesi, olayların hangisinin önce, hangisinin sonra meydana geldiğinin öğrenilmesi ve olayların birbiri üzerindeki etkisinin açıklanması takvim bilimi yardımıyla yapılabilir.

Takvim zaman ölçüsü olarak Sümerlerden itibaren kullanılmıştır. Sümerler Ay yılı, Mısırlılar ise Güneş yılı esasına göre takvim yapmışlardır. Daha sonraki dönemlerde Romalılar, Yunanlılar, Babiller, Çinliler ve Hintliler takvimi kullanmışlardır. Her ulus, kullandığı takvime kendi hayatlarını etkileyen önemli olayları başlangıç olarak almıştır. Örneğin; Yunanlılar ilk olimpiyatları, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumunu, Müslümanlar Hz Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç olarak almışlardır.

Güneş Yılı: Dünyanın Güneş etrafında bir defa dönmesi sırasında geçen süreye bir Güneş yılı denir. Güneş yılı 365 gün 6 saat olarak hesaplanmıştır.

Ay Yılı: Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen süredir. Ay yılına göre bir sene 354 gündür. Bu nedenle Ay yılı ile Güneş yılı arasında 11 günlük fark vardır.


] }

Tavsiye Konular

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları

Tarih ve Zaman Ünitesi Cevaplı Boşluk Doldurma Soruları ile genel tekrar yapmaya çalışacağız. Cevaplar hemen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir