10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri
 • Gaza ve cihadın uygun olan bir uç beyliği olarak kurulmuş olması
 • Fetih yönünü batıya çevirmesi, Türk beylikleri ile mücadele eden ilk dönemlerde kaçınması
 • Diğer Türk devletlerinde göre daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimseyerek ülke topraklarının hanedan üyelerine paylaştırmaması
 • Zayıf durumda olan Bizans ile komşu olması
 • Coğrafi olarak boğazlara dolayısıyla ticaret yollarına hakim olacak bir yerde kurulmuş olması
 • Kurulduğu dönemde Balkanlarda dini ve siyasi birliğin olmaması
 • Kurulduğu dönemde Avrupa’daki iki büyük devlet olan İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşlarının yaşanması ve bu durumun Avrupa’nın genel yapısını etkilemesi
 • Gaza ve Cihat politikası sergilediği için Alper’in gazilerin ve Ahi teşkilatı ile Bektaşi tarikatı gibi dini örgütlenmelerin maddi ve manevi desteğini alması
 • Tımar sistemi, devşirme sistemi gibi uygulamalarla fetih alanlarındaki etkisini arttırması
 • İran’da bulunan ve Anadolu’yu baskı altında İlhanlıların baskısından uzak bir bölgede olması
 • Teşkilatlanmaya önem verilmesi
 • Fetih bölgelerinde adaletli ve hoşgörülü politika sergilenmesi
 • Hükümdarların iyi yetişmiş olmaları
 • Gerektiğinde kardeş katli bile uygulanarak ülkenin bölünmemesi için tedbirlerin alınması

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir