10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri
 • Gaza ve cihadın uygun olan bir uç beyliği olarak kurulmuş olması
 • Fetih yönünü batıya çevirmesi, Türk beylikleri ile mücadele eden ilk dönemlerde kaçınması
 • Diğer Türk devletlerinde göre daha merkeziyetçi bir yönetim anlayışını benimseyerek ülke topraklarının hanedan üyelerine paylaştırmaması
 • Zayıf durumda olan Bizans ile komşu olması
 • Coğrafi olarak boğazlara dolayısıyla ticaret yollarına hakim olacak bir yerde kurulmuş olması
 • Kurulduğu dönemde Balkanlarda dini ve siyasi birliğin olmaması
 • Kurulduğu dönemde Avrupa’daki iki büyük devlet olan İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl savaşlarının yaşanması ve bu durumun Avrupa’nın genel yapısını etkilemesi
 • Gaza ve Cihat politikası sergilediği için Alper’in gazilerin ve Ahi teşkilatı ile Bektaşi tarikatı gibi dini örgütlenmelerin maddi ve manevi desteğini alması
 • Tımar sistemi, devşirme sistemi gibi uygulamalarla fetih alanlarındaki etkisini arttırması
 • İran’da bulunan ve Anadolu’yu baskı altında İlhanlıların baskısından uzak bir bölgede olması
 • Teşkilatlanmaya önem verilmesi
 • Fetih bölgelerinde adaletli ve hoşgörülü politika sergilenmesi
 • Hükümdarların iyi yetişmiş olmaları
 • Gerektiğinde kardeş katli bile uygulanarak ülkenin bölünmemesi için tedbirlerin alınması

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Beyliğinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri Madde Madde


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir