Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Anadolu’nun Türkleşme Sürecini Hızlandıran Etkenler :

 • VI. ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans imparatorlukları arasındaki mücadelelerin  Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuş olması
 • Bizans İmparatorluğunun, içerde de sık sık imparator değişikliklerine gitmesi
 • Bizans’ta, devlet düzeninin bozulması ve halkın devlete olan güveninin kalmaması
 • Selçukluların Bizans’ın imparator değişikliklerinde istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmesi
 • Bizansın, zaten zor durumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlaması
 • Bizansın vergi sistemindeki adaletsizlik
 • Bizans’ın kötü yönetimi ve yer yer baş gösteren isyanların, halkı daha da perişan etmesi
 • Tekfurların (Bizans valileri)  halka her türlü zulmü yapması
 • Bizans idaresinden bıkan halkların, Selçuklu akınlarına direnmemesi
 • Doğu Anadolu’nun nüfusunun aralıklarla süren savaşlar, yönetimin baskısı ve salgın hastalıklar nedeniyle oldukça azalması
 • Halkın, Bizans’ın adaletsiz idaresi nedeniyle Türklere karşı Bizans İmparatorluğu’nun yanında yer almaması
 • Bizans’ın Ortodoks mezhebini dayatmasının ve Rumlaştırma politikasının halkı Bizanslılardan daha da uzaklaştırmış olması
 • Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması

Not:  Bu dönemde Anadolu’da; Rumlar ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmaktadır

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

NOT:  Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır. İbn-i Batuta, 1330’lu yıllarda gezdiği Anadolu’da yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anlamında “Berrü’t-Türkiyye el-Ma‘rûf bi Bilâdi’r-Rûm” ifadelerini kullanır.

OKUMA TAVSİYESİ: Oğuz Göçleri ve Anadolu


] }

Tavsiye Konular

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

10. Sınıf Tarih Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Gaza ve cihadın uygun olan bir uç beyliği olarak kurulmuş olması Fetih yönünü batıya çevirmesi, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir