Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

Anadolu’nun Türkleşme Sürecini Hızlandıran Etkenler :

 • VI. ve VII. yüzyıllarda Sasani ile Bizans imparatorlukları arasındaki mücadelelerin  Anadolu coğrafyası için tam bir yıkım olmuş olması
 • Bizans İmparatorluğunun, içerde de sık sık imparator değişikliklerine gitmesi
 • Bizans’ta, devlet düzeninin bozulması ve halkın devlete olan güveninin kalmaması
 • Selçukluların Bizans’ın imparator değişikliklerinde istedikleri yardımları yaparak bazı şehir ve bölgeleri ele geçirmesi
 • Bizansın, zaten zor durumda olan halktan daha fazla vergi toplamaya başlaması
 • Bizansın vergi sistemindeki adaletsizlik
 • Bizans’ın kötü yönetimi ve yer yer baş gösteren isyanların, halkı daha da perişan etmesi
 • Tekfurların (Bizans valileri)  halka her türlü zulmü yapması
 • Bizans idaresinden bıkan halkların, Selçuklu akınlarına direnmemesi
 • Doğu Anadolu’nun nüfusunun aralıklarla süren savaşlar, yönetimin baskısı ve salgın hastalıklar nedeniyle oldukça azalması
 • Halkın, Bizans’ın adaletsiz idaresi nedeniyle Türklere karşı Bizans İmparatorluğu’nun yanında yer almaması
 • Bizans’ın Ortodoks mezhebini dayatmasının ve Rumlaştırma politikasının halkı Bizanslılardan daha da uzaklaştırmış olması
 • Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması

Not:  Bu dönemde Anadolu’da; Rumlar ve Ermenilerle birlikte Süryaniler, Araplar ve Türkler bulunmaktadır

Oğuz Göçleri ve Anadolu Kısaca Özet

NOT:  Anadolu XII. yüzyıldan itibaren Batılılar tarafından Türkiye olarak anılmaya başlanmıştır. İbn-i Batuta, 1330’lu yıllarda gezdiği Anadolu’da yoğun Türk nüfusunu gördükten sonra Anadolu için Türkiye ülkesi, Türkiye toprağı anlamında “Berrü’t-Türkiyye el-Ma‘rûf bi Bilâdi’r-Rûm” ifadelerini kullanır.

OKUMA TAVSİYESİ: Oğuz Göçleri ve Anadolu


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir