İslamiyetin Doğuşu Sırasında Hindistan’ın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu

9. sınıf  Tarih dersi 4. ünitesi olan İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) ünitesi 1. konusu olan İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ konusu dahilinde ki İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu konusu alt başlığı olan Asya – Hindistan konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

İçindekiler

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Hindistan

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Hindistan’ın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu

Hindistan, Asya’nın güneyinde bulunan 3 büyük yarımadadan biridir.

Hindistan’da Siyasi Birlik Kurulamamasının Sebepleri

Birçok farklı kavimlerin istilasına uğraması ve Kast sisteminin varolmasından ötürü Hindistan’da siyasî birlik kurulamamıştır.

M.Ö. 1200’lerde Hindistan’a iştirak eden Ariler toplumsal yapıda büyük değişikliğe neden oldular . Kast sitemini ortaya çıkardılar.

Kast Sisteminde Halk Sınıfları:
Brahmanlar ; Din adamları
Kshatriyalar (Kşatriyalar) : Hükümdarlar, komutanlar ve askerler
Vaisyalar (Vaizyalar) : Sanatkarlar, tüccarlar ve çiftçiler
Sudralar : İşçiler
Paryalar : 4 sınıfın dışarısında olan ve hiçbir hakka sahip olmayan sınıftır.
4 bölüme ayrılan halk birbirinden ayrı yaşamıştır. Kast sistemi Budistliğin doğmasına neden olmuştur.
Hindistan’da ilk defa Guptalar (320-550) siyasî birliği sağlamıştır. Gupta Devleti’nin varlığı Hunlar aracılığıyla sona erdirilmiştir. Bunun sonucu olarak Kuzey Hindistan, Ak Hunların egemenliğine geçmiştir,
Hindistan’da ekonominin temeli, tarım ve ticarete dayanırdı. Tarihsel Baharat Yolu‘nun Hindistan’dan başlayarak Akdeniz limanlarına ve oradan da Avrupa pazarlarıa erişmesi bu ülkeyi ekonomik bakımdan zenginleştirdi.
Hindistan’ın, Arabistan ve Çin ile dinamik bir ticarî irtibatı vardı.
Kast sistemi ve Hindistan’ın istilalara açık olması burada kuvvetli bir devletin kurulmasına mani olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir