İslamiyetin Doğuşu Sırasında Avrupa

9. sınıf  Tarih dersi 4. ünitesi olan İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) ünitesi 1. konusu olan İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ konusu dahilinde ki İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu konusu alt başlığı olan Avrupa konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Avrupa

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Avrupa’nın Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu:
Kavimler göçü sonrasında Avrupa’da krallıklar güçlerini kaybederken soyluların kuvvet kazanmalarıyla ” Feodalite ( Derebeylik) ” meydana çıktı. Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu rejimde, çeşitli toplumsal sınıflar ortaya çıktı.

Ortaçağ Avrupasında Halk Sınıfları
1. Soylular (Senyörler): Soylular, toprakların sahibiydiler. Her çeşitli hakka sahip ve şatolarda oturan soylular, idare ve askerlik işleri ile ilgilenirlerdi. Soyluluk babadan oğula geçerdi. Soyluların en üstünde senyör olarak bilinen derebeyler yer alırdı. Senyörlerin en büyüğü kral idi. Arkasından sırasıyla dük, kont, baron ve şövalyeler gelirdi.
2. Rahipler; Rahipler, kiliseye ait toprakların geliriyle huzurlu bir hayat sürerlerdi. Dinin topluluk üzerindeki etkilerinden ötürü çok güçlüydüler.
3. Burjuvalar: Ticaret ve sanatla uğraşırlardı. Derebeylerine vergi verirlerdi.
4. Köylüler: İkiye ayrılırlardı:
a. Köylüler: Üstünde yaşadıkları toprakları, ekip biçme hakkı olup ilişkili oldukları soyluya, vergi ödemek zorundaydılar. Bununla beraber topraklarını satabilir, miras bırakabilirlerdi.
b. Serfler (Köle Köylüler); Hiçbir hakka sahip değildiler. Toprakla beraber alınır ve satılırlardı.
Ortaçağda Avrupa’da zenginlik kaynağı topraktı. Bu sebeple kapalı bir ekonomi vardır.

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Avrupa’da Din ve İnanış
Hıristiyanlık dininde 2 büyük mezhep vardı; Katoliklik ve Ortodoksluk.

Katolik Mezhebi : Orta, Kuzey ve Batı Avrupa’da yaşayanlar bu mezhebi benimsemişti. Dini merkezi Roma, Vatikan’da oturan liderleri ise “Papa” dır. Hz.İsa’nın yeryüzündeki vekili sayılan Rahiplerin (Papazların) mühim vazifeleri şunlardır:
VAFTİZ – EVLENDİRME – ÖLÜ GÖMME – GÜNAH ÇIKARMA
5-AFOROZ : Dinden çıkarma.
6-ENTERDİ: Bir ülke halkı aforoz edilirse buna enterdi denir.
7-ENDÜLÜJANS: Cennet tapusu. Papazlar toprak karşılığı olarak halka endülüjans vesikalari dağıtırlardı. Endülüjans yardımıyla papalık büyük bir servete sahip olmuştur.
8-ENGİZİSYON: Papazlar dine karşın gelenleri engizisyon ismi verilen mahkemelerde yargılarlardı. Mahkemenin cezası çoğunlukla ölümdü.

Ortodoks Mezhebi : Balkan milletleri ve Rus’lar bu mezhebi benimsemişti. Dini merkezi İstanbul, dini öncüleri ise “Patrik” tir.

Ortaçağ Avrupa’sının fikir biçimine skolastik felsefe egemendir. Skolastik felsefe Hıristiyanlık dininin esaslarıyla Aristo’nun görüşlerinin kaynaştırılmasıyla oluşmuştur. Skolastik felsefe dogmatiktir, deney ve gözlem yoktur.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir