11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyasetinin tüm konularını kapsayan boşluk doldurma soruları etkinliğimiz aşağıdadır.

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları
11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları ile Yazılı Hazırlığı

Etkinliğimiz tam 119 sorudan oluşmaktadır. 11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı hazırlığı yapan öğrencilerimizi çok işine yarayacaktır.

Tabii biz bu yazıya 11.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı çalışma kağıdı da diyebiliriz.

Soruları çözmeye başlamadan aşağıdaki oynatma listesine bir çalış derim.

11. Sınıf Tarih 1. Ünite Oynatma Listesi

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Boşluk Doldurma Etkinliği

CEVAPLAR MI NEREDE 🙂 Soruların en sonunda gerekli açıklama var. Önce kendini bir dene bakalım yahu !!!

 1. Devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibine ……………………………….. denir.
 2. Tüm 16 ve 17 yüzyıl boyunca Avrupa’nın büyük kısmında (Almanya, Avusturya, Macaristan, İspanya vs.)hüküm süren hanedanın adı …………………………………… dır.
 3. Osmanlı Devleti’nin batıda kazandığı son büyük meydan savaşı ………………………………… dır.
 4. Lehistan’la imzalanan ilk resmi antlaşma ………………………………… dır.
 5. Osmanlı tarihinin en uzun kuşatması ……………………………….. dır.
 6. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı ilk antlaşma ……………………………… dır.
 7. Kutsal İttifak’ın kurulmasına yol açan gelişme ……………………………….. dır.
 8. Osmanlı topraklarının paylaşıldığı ilk uluslararası antlaşma ……………………………….. dır.
 9. Katolik olmasına rağmen 30 yıl savaşlarında protestan birliğinde yer alan devlet ……………………………….. dır.
 10. Hollanda ve İsviçre’nin bağımsızlıklarını tanındığı antlaşma ………………..
 11. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği antlaşma ……………………………….. dır.
 12. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk ittifak antlaşması ……………………………….. dır.
 13. Safevi Devleti’ne son veren hükümdar ………………………………. dır.
 14. Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda toprak kazandığı son kazançlı antlaşma ……………………………….. dır.
 15. Osmanlı Devleti’nin ortodoksların hamiliğini kaybettiği antlaşma ……………………………….. dır.
11. Sınıf Tarih dersi 1. ve 2. ünite test soruları – çözümlü
 1. Osmanlı Devleti’nin Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul ettiği antlaşma ……………………………….. dır.
 2. 1770’de Rus donanması tarafından Osmanlı donanmasının imha edildiği gelişme ……………………………….. dır.
 3. Genç Osman ……………………………….. kaldırmayı planlanan ilk Osmanlı padişahıdır.
 4. Osmanlı Devleti ……………………………….. Antlaşması ile Avusturya’ya karşı siyasi ve ekonomik üstünlüğünü kaybetmiştir.
 5. Osmanlı Padişahı ile Avusturya arşidükünün eşit hale geldiği antlaşma ……………………………………………dır.
 6. ……………………………….. Antlaşması 30 Yıl Savaşları sonunda imzalanmıştır
 7. Osmanlı Devleti’nde Girit Kuşatması’na kadar manevra kabiliyeti yüksek seri hareket edebilen rüzgar gücüne bağlı olmayan ……………………………….. tercih edilmiştir.
 8. Pasarofça Antlaşması ile batının üstünlüğü kabul eden Osmanlı Devleti’nde ……………………………….. politikası başlamıştır.
 9. Westfalya barışı ile bağımsızlığını kazanan ……………………………….. 17. yüzyılda ticaret ve gemiciliğin gelişmesi ile hızla zenginleşmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: Westphalia Barışının (Antlaşmasının) Sonuçları Maddeler Halinde

 1. ……………………………….. Antlaşması’nın imzalanmasına arabulucu olan Fransa’ya kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir.
 2. Vestfalya Antlaşması’ndan sonra devletler arası ilişkilerde ……………………………….. ön plana çıkmıştır.
 3. ……………………………….. 30 yıl savaşlarına katılmamıştır.
 4. Osmanlı Devleti Haçova savaşını ……………………………….. ile yapmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Haçova Muharebesi Özet

 1. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda Avusturya ile yaptığı savaşları genelde kazanmasına rağmen bu başarısını ……………………………….. ile savaşması nedeniyle diploması yansıtamamıştır.
 2. Avusturya Eğri, Kanije ve Estergon kalelerini ……………………………….. Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’ne bırakmıştır.
 3. Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara Lehistan’la yaptığı ……………………………….. Antlaşması ile ulaşmıştır.
 4. Lehistan, Bucaş Antlaşması ile ……………………………….. yı Osmanlı Devleti’ne ……………………………….. yı da Osmanlı egemenliğindeki Kazaklara bırakmıştır.
 5. 1681 yılda yapılan Bahçesaray Antlaşması ilk Osmanlı – ………………………….. antlaşmasıdır.
 6. Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak arasındaki savaşlar ……………………………….. antlaşması ile sona ermiştir.
 7. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması ile aldığı Azak Kalesi’ni ……………………………….. Antlaşması’yla Osmanlı geri vermiştir.
11. sınıf tarih dersi 1. dönem 1. yazılı örneği-çözümlü
 1. Osmanlı Devleti ……………………………….. ve ……………………………….. aracılığı ile Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.
 2. Osmanlı Devleti 1718 ……………………………….. Antlaşması ile Avusturya vermek zorunda kaldı Belgrad’ı 1739 ……………………………….. Antlaşması ile geri almıştır.
 3. Osmanlı Devleti donanması 1770’de ………………………………… limanına baskın yapan Ruslar tarafından yapılmıştır.
 4. Osmanlılar 1774 imzalanan ……………………………….. Antlaşması ile Ruslara ilk defa tazminat ödemiştir.
 5. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ………………………………… bağımsızlığını kabul etmek zorunda kalmıştır.
 6. 30 yıl savaşlarında ……………………………….. Katolik olmasına rağmen protestanlığı seçen Alman prenslerinin yanında yer alarak Katolik Alman İmparatorluğu’na karşı savaşmıştır.
 7. 30 Yıl Savaşları sonucunda Katolik müttefikler ile protestanlar arasında ……………………………….. barışı imzalanmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Otuz Yıl Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

 1. ……………………………….. adasının uzun süren bir kuşatma sonucunda alınması Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığını göstermiştir.
 2. Coğrafi keşifler sonucunda ……………………………….. ve ……………………………….. ticaret yolları eski önemini yitirmiştir.
 3. Coğrafi keşifler sonucu ……………………………….. ile ……………………………….. yeni yerler ve deniz Yolları keşfederek ilk sömürgeleri oluşturdular.
 4. Osmanlı ordusu 1683’teki ……………………………….. kuşatması sırasında bir yenilgi iyi alarak Budin’e kadar çekilmiştir.
 5. Osmanlı Devleti 1683-1699 a kadar devam eden ……………………………….. Savaşları ile tarihinin ilk ağır yenilgisini almıştır.
 6. Osmanlı………………………………… Antlaşması ile ilk defa büyük oranda toprak kaybetmiştir.
 7. Yeni Çağ’ın başlarında Avrupa’da feodalitenin çözülmesi ile kilisenin etkisinin kırılması sonucu ortaya çıkan siyasal iktidar yapısı için ……………………………….. ifadesi kullanılır.
 8. Avrupalıların gerçekleştirdiği ……………………………….. İpek ve baharat yollarının önem kaybetmesine neden olmuştur.
 9. İngiltere ve Fransa arasındaki sömürge savaşı olan ……………………………….. küresel çapta gerçekleşen ilk savaştır.
 10. İngiltere 17. yüzyılda sömürge amaçlı olarak ……………………………….. ile savaşmıştır.
 11. Kadırgadan daha büyük olan ve daha çok okyanuslarda kullanılan ……………………………….. adlı gemilerin 17. yüzyıldan itibaren Akdeniz’de de kullanılması Osmanlı Devleti’nin Akdeniz egemenliğini sarsılmasına neden olmuştur.
 12. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın başlarında Rusya ile yapılan Prut Savaşı sonucu ………………………………… Kalesi’ni Ruslardan geri alarak Rusya’nın Karadeniz’e çıkışını bir süre için önlemiştir.
 13. Osmanlı Devleti 1740 da imzalanan kapitülasyon antlaşması ile ………………………………..’ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir.
 14. Osmanlı Devleti’nin 1746 da İran ile imzaladığı ve 2. Kasr-ı Şirin Antlaşması olarak bilinen ……………………………….. Antlaşması’ndan itibaren iki devlet bir daha savaşmamıştır.

YORULMAK YOK: 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Boşluk Doldurma Soruları devam ediyor.

 1. Osmanlı Devleti Küçük Kaynarca Antlaşması ile ……………………………….. bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır.
 2. 1580 tarihininde İngiltere’de kurulan ……………………………….. 17. yüzyıldan itibaren ticari bir tekel haline gelmiştir. cevap Doğu Hindistan şirketi
 3. 17. yüzyıl başlarında açık denizlerde İngiltere’nin en büyük rakibi ………………………………..devleti olmuştur.
 4. ……………………………….. Devleti Çar 1. Petro dan itibaren sıcak denizlere çıkma ve dünya ticaretinde söz sahibi olma politikasını benimsemiştir
 5. Osmanlı Devleti 17. yüzyılın ortalarına kadar kürek gücünün ön planda olduğu ……………………………….. tipi gemileri daha çok tercih etmiştir.
 6. Osmanlı Devleti Girit kuşatmasından sonra donanmada bir reform yapmaya karar vermiş ve ……………………………….. tipi gemileri daha çok kullanmaya başlamıştır.
 7. Rusya 18. yüzyıldan itibaren ……………………………….. kalesini ele geçirerek Karadeniz’de etkinliğini artırmaya çalışmıştır.
 8. Osmanlı Devleti Ahmet Paşa Antlaşması’nı ……………………………….. Devleti ile yapmıştır.
 9. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı ……………………………….. dır.
 10. Osmanlı Habsburglar ile ……………………………….. Savaşı sonrası ……………………………….. Fethi sonucu komşu olmuştur.
11. Sınıf 1. dönem 1. Yazılı Videosu (Çözümlü)
 1. Eğri Fatihi olarak anılan Osmanlı padişahı ………………..dır. Cevap 3 Mehmet
 2. 1593-1606 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı’nın galibiyeti ile sonuçlanan en önemli Osmanlı Avusturya savaşı ……………………………….. dır.
 3. 1578-1639 Osmanlı-İran savaşları ………………………………… Antlaşması ile sona ermiştir.
 4. “……………………………….. önünde bir Türk kadar kuvvetli” sözü Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde ortaya çıktı.
 5. Lehistan üzerine ……………………………….. seferi İkinci Osman döneminde yapıldı.
 6. Kapıkulu ocaklarını kaldırmak isteyen ilk Osmanlı padişahı ………………………………..dır.
 7. Osmanlı Devleti Doğu’da en geniş sınırlara ……………………………….. Antlaşması ile ulaştı.
 8. Osmanlı Devleti’nin doğuda ilk defa toprak kaybettiği antlaşma ……………………………….. antlaşmasıdır.
 9. Osmanlı Devleti ………………………………..da en geniş sınırlara Bucaş Antlaşması ile ulaşmıştır.
 10. Bucaş Antlaşması ………………………………… Devleti ile yapıldı.
 11. Çehrin Antlaşması ……………………………….. ile yapılan ilk antlaşmasıdır.
 12. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa ……………………………….. Savaşı’nda şehit düştü
 13. Karlofça Antlaşması’nda Venediklilere Mora ve ……………………………….. bırakıldı.
 14. Karlofça Antlaşması görüşmelerine katıldığı halde imzası olmayan devlet ………………………………..dır.
 15. Azak Kalesi ……………………………….. Antlaşması ile ilk defa Rusların eline geçti.
 16. 2. Viyana kuşatmasında Osmanlı ordusunun başında sadrazam …………………………………………………………………. vardı.
 17. Osmanlı Devleti’nin 17. Yüzyılda mücadele ettiği devletlerden birisidir. Özellikle II. Viyana kuşatması sırasında Avusturya’nın yardımına gelerek başarısız olmamıza sebep olan devlet ……………………… dır.
 18. ……………………………….. Antlaşması ile Osmanlı Avrupa için tehlike olmaktan çıktı.
 19. Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi ……………………………….. Antlaşması’na kadar sürdü.
 20. 1718 Pasarofça Antlaşması sonrası Osmanlı ……………………………….. siyaseti izlemeye başladı.
 21. Martin Luther taraftarı olanlara ……………………………….. denir.
 22. Protestan mezhebi Almanya’da resmen ……………………………….. Antlaşması ile tanınmıştır
 23. Reform hareketleri sonrası Fransa’da ortaya çıkan mezhebe ……………………………….. denir.
 24. Katolik olmasına rağmen 30 yıl savaşlarında protestanları destekleyen devlet ………………………………..dır.
 25. Vestfalya Antlaşması ile ……………………………….. Savaşı sona ermiştir
 26. 30 Yıl Savaşları sonunda Avrupa’da güç kazanan devletler ……………………………….. ve ……………………………….. dır.
 27. 30 Yıl Savaşları ve Vestfalya Antlaşması sonrası ……………………………….., ……………………………….. ve İsviçre bağımsızlığını kazanmıştır.
 28. Avrupa’da modern Devletler hukuku ………………………………… Antlaşması ile başlar.
 29. Kendi topraklarının 104 kat büyüklüğünde toprak elde ederek “güneş batmayan imparatorluk” unvanını alan ülke ………………………………..
 30. Coğrafi keşifleri ve Sömürgecilik faaliyetlerini başlatan devletler ……………………………….. ve ……………………………….. dır.
 31. 1756-1763 yılları arasında yapılan 7 yıl savaşlarında sömürgelerini büyük çoğunluğunu İngiltere’ye kaptıran devlet ………………………………..dır.

OKUMA TAVSİYESİ: Yedi Yıl Savaşları Hakkında Bilgi

 1. Osmanlı donanmasında Girit kuşatmasından sonra kadırgadan ………………………………..a geçiş yapılmıştır.
 2. 1973 yılında Tersane Hendesehanesi (Deniz harp okulunun temeli) ……………………………….. tarafından atılmıştır. Cevap Cezayirli Gazi Hasan Paşa
 3. Osmanlı donanmasının tarihteki 2 büyük yenilgisi ………………………………………..dır.
 4. 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşması padişah döneminde imzalandı. Cevap II Mustafa
 5. ……………………………….. Antlaşması Osmanlı’nın kaybettiği toprakları geri alma ümidini arttırdı.
 6. Prut Savaşı Osmanlı ile ……………………………….. arasında yapılmıştır.
 7. Osmanlı Devleti 1700 İstanbul antlaşması ile Rusya’ya verdiği yerleri 1711 ……………………………….. Antlaşması ile geri almıştır.
 8. Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma ümidini ……………………………….. Antlaşması ile yitirmiştir.
 9. Pasarofça Antlaşması öncesi Osmanlı Avusturya karşı ………………………………… mağlubiyetini yaşadı. Cevap Petervaradin
 10. Pasarofça Antlaşması ile Osmanlı’da ……………………………….. Devri başlar.
 11. Belgrat Kalesi, ……………………………….. Antlaşması ile ilk defa Osmanlı elinden çıktı.
 12. ………………………………… Antlaşması ile Pasarofça Antlaşması’nda Avusturya verilen Belgrad geri alındı.
 13. Osmanlı ile Rusya’nın İran’ı paylaştıkları antlaşma …………………………………. antlaşmasıdır.
 14. İran’da hüküm süren, Yavuz devrinden beri Osmanlı Devleti ile mücadele eden hanedanın adı ………………………….. dır.
 15. İran’da Safevi hanedanlığı ……………………………….. Şah tarafından yıkılmıştır.
 16. İran’da Safevi hanedanlığının yıkılmasından sonra ……………………………….. hanedanlığı başlamıştır
 17. Çeşme baskınında Osmanlı donanması ……………………………….. donanması tarafından yakıldı.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Donanmasının Yakıldığı Olaylar Kısaca

 1. Osmanlı’nın 18. yüzyılda imzaladığı en ağır antlaşma ……………………………….. Antlaşması’dır.
 2. Osmanlı tarihinde ilk defa savaş tazminatı ………………………………… Antlaşması ile ödenmiştir.
 3. Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı tarihinde ilk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir arazi Osmanlı’nın elinden çıkmıştır. Bu arazi …………………………………. dır.
 4. Osmanlı padişahları Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk ilk defa …………………………………………………………………. gücünden faydalanmaya çalışmıştır. (dini)
 5. Osmanlı Devleti Rusya’ya ilk defa kapitülasyonu ……………………………….. Antlaşması ile vermiştir.

VEEEEE CEVAPLAR AŞAĞIDA Kİ VİDEODA


] }

Tavsiye Konular

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları etkinliği

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Eşleştirme Soruları 11. Sınıf Tarih Dersi 1. Ünite Değişen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir