9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 154 Cevapları

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Hazırlık Çalışmaları
1. Farklı kültür ve medeniyetlerin birbiriyle ilişki kurmasında etkili olan faktörler neler olabilir?

Farklı kültür ve medeniyetlerin birbiriyle ilişki kurmasında etkili olan faktörler: Göç, ticaret ve savaştır.

2. İslamiyet öncesi Türklerin sosyal ve kültürel hayatı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Sosyal Hayat: Çekirdek aile yapısı vardır. Ataerkildir. Kadın değerli ve önemlidir. Gök Tanrı inancı hakimdir.

Kültürel Hayat: Özellikle Uygurlar döneminde büyük gelişme katetmiştir. Kağıt ve matbaa kullanılmış, mimari, resim, eykel sanatları gelişmiştir. Edebi eserler verilmiştir.

Gök Tanrı, Gaza, Cihat, İhşid, Fütuhat, İlteber
Gök Tanrı, Gaza, Cihat, İhşid, Fütuhat, İlteber

3. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Gök Tanrı: Türklerin eski inanışı. (Kök Tengri)  Orhun Anıtları’na göre Tanrı, evrenin ilk nedenidir, yani yaratıcısıdır.

Gaza: İslamiyeti korumak veya yaymak maksadıyla gayrimüslümlere karşı yapılan kutsal savaşa verilen isimdir. Katılanlara gazi, ele geçirilen mallara ganimet denir.

Cihat: İslam uğruna savaş.

İhşid: Fergana’da hükümdar ünvanı (meliklerin meliki)

Fütuhat: Fetihler

İlteber: Vali,komutan

“Bizim dinimiz için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. Bu değer ölçüsü ile herhangi bir şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarına uygundur; biliniz ki o, bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin çıkarına, İslam’ın çıkarına uygunsa kimseye sormayın, o şey dinîdir. Eğer bizim dinimiz akıl ve mantıkla uyuşan bir din olmasaydı en mükemmel din olmazdı. En son din olmazdı.”

Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle İslam dininin hangi özelliklerini vurgulamaktadır?

En son ve en mükemmel din oluşu, aklı ve mantığı temel alışı.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir