9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 158 Cevapları

Mısır’a vali olarak gönderilen Türk komutanların kısa sürede başarılı olmalarının ve devlet kurmalarının Türk tarihindeki önemi nedir?

Bu komutanlar Mısır’da ki ilk Türk-İslam devletlerini kurmuş, böylece Mısır’da 1000 yıl sürecek olan Türk hakimiyeti başlamıştır. İlk defa bu komutanlar döneminde Hicaz (kutsal topraklar) Türklerin koruyuculuğu altına girmiştir.

Mısır’da kurulan Türk-İslam Devletlerinin kısa sürede yıkılmasının sebepleri olarak neler söyleyebilirsiniz?

Tolunoğulları ve Akşidler Devleti’nin kısa sürede yıkılmasının sebebi yönetenlerin Türk, yönetilenlerin Arap olmasıdır.

NOT: Tolunoğulları 37, Akşidler 34 sene yaşamıştır.

Aşağıda  “Müslüman Türkler Mısır’da” adlı etkinlikte verilen Mısır’da kurulan Türk Devletlerine ait bilgileri tablodaki ilgili bölümlere yazınız.

Müslüman Türkler Mısır’da Tablosu
Müslüman Türkler Mısır’da Tablosu

 


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir