9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 159 Cevapları

KARAHANLILAR (840-1212)

Hazırlık Çalışmaları
1. Karahanlılar Devleti’nin Türk kültürü ve diline önem vermesinin nedenleri nelerdir? Araştırınız.

Bulundukları bölgenin çoğunluğunun Türklerden oluşması, Karahanlıların Türk kültürü ve diline önem vermesine sebep olmuştur.

Siyasetname, Hacib, Menkıbe, Lügat, Ribat
Siyasetname, Hacib,
Menkıbe, Lügat,
Ribat

2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Siyasetname: En önemli örneği Büyük Selçuklu Veziri Nizam’ül-Mülk tarafından yazılan Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı.

Hacib: Türk-İslam devletlerinde hükümdar ile diğer görevliler ve halkın irtibatını sağlayan görevli

Menkıbe: Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve masalsı işlerini konu edinen öykü.

Lügat: Sözlük

Ribat: 1) Karahanlı Devleti’nde kervansaraylara verilen ad.

2) İslam devletlerinin kara ve deniz sınırlarındaki, önemli noktalarda bulunan sınır karakolu niteliğinde müstahkem yapılar.

Karahanlılar Haritası

Karahanlılar Haritası
Karahanlılar Haritası

Karahanlılar Devleti’nin kurulduğu yeri ve komşu olduğu ülkeleri söyleyiniz.

Karahanlılar Devleti’nin kurulduğu yer: Batı Türkistan

Karahanlılar Devleti’nin komşuları: Kırgızlar, Harizmşahlar, Gazneliler, Karahitaylar


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir