İnkılap Tarihi

Halifeliğin Kaldırılması Kısa Özet

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Türk İnkılabı ünitesi dahilinde olan LAİK DEVLET YOLUNDA konusunun alt başlığı olan Halifeliğin Kaldırılması kısa özetini aşağıdan okuyabilirsiniz. Halifeliğin Kaldırılması Hilafet makamının, ulusçuluk ilkesine aykırı olması sebebiyle, Cumhuriyet’in ilanıyla, hem Ülkemiz Cumhuriyeti’nin dış siyaset ilkelerine, hem de yeni kurulan Cumhuriyet rejimine aykırı düşen bu makamın kaldırılmasına karar verildi. 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırıldı fakat …

Devamını Oku

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri ve Önemi Madde Madde

İnkılap Tarihi dersi Türk İnkılabı ünitesi dahilinde olan LAİK DEVLET YOLUNDA konusunun alt başlığı olan Halifeliğin Kaldırılmasının nedenleri ve sonuçlarını madde madde aşağıdan okuyabilirsiniz. Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri – Laiklik ve cumhuriyetin, hilafet anlayışı ile ters kavramlar olması. – Cumhuriyet ilanı ve Saltanat kaldırılması sonucunda halifeliğin öneminin kalmaması. – Cumhurbaşkanı ile bir halife aynı zamanda yönetici olarak düşünülemezdi. – Meclis tarafından atanan Halife …

Devamını Oku

Cumhuriyetin İlanı Kısa Özet

Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) Kurtuluş Savaşı yıllarında, farklı yer ve vakitlerde alınan pek çok karar ile ileride açıkça saltanatın kaldırılıp yerine, milli egemenliğe dayalı bir Cumhuriyet rejiminin kurulacağı belirtilmişti. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla başlayan Cumhuriyet uygulaması, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla düzen değişikliğini acıkça ortaya koydu . 11 Ağustos 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına …

Devamını Oku

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri ve Önemi Madde Madde

Cumhuriyetin İlanının Nedenleri • Saltanatın kaldırılması sebebiyle meydana çıkan devlet başkanlığı meselesini çözümlemek • Ulusal egemenliği ve demokrasiyi daha iyi uygulayabilmek • Yeni Türk devletinin rejimini kesinleştirmek ve bu konudaki tartışmalara son vermek • Meclis Hükümeti sisteminden doğan sorunları gidermek • İdaredeki otorite ve yükümlülükleri tam anlamıyla belirlemek Cumhuriyetin İlanının Önemi • Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhurbaşkanı seçilmesi devlet başkanı meselesini …

Devamını Oku

Saltanatın Kaldırılması Ders Notu

Saltanatın Kaldırılması TBMM’nin Saltanatı kaldırmasını hızlandıran gelişme nedir? İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’na İstanbul Hükümeti’ni ve Ankara Hükümeti’ni beraber çağırdılar. Osmanlı Hükümeti’nin Lozan’a temsilci yollamak istemesi, TÜRİIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesine neden oldu. Saltanatın kaldırılmasındaki amaç nedir? 1) Ulusal egemenliği gerçekleştirmek. 2) Cumhuriyet idarenine geçilmesi yolunda bir adım atmak. 1 Kasım 1922’de TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’nde saltanatın kaldırılması …

Devamını Oku

Türk İnkılabının Genel Özellikleri

Bu yazımızda Türk İnkılabının genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olurken 1789 Fransız ve 1917 Rus ihtilali ile de karşılaştırma imkanı bulacaksınız. Türk İnkılabının Genel Özellikleri Maddeler Halinde a . Türk inkılabı diriliş ve yenilik hareketidir .b . Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesidir. Dışarıda işgal güçlerine, içeride padişah ve halifeye karşın beraber inşa edilmiş bir mücadeledir.c . Türk Milleti’ni Batı’ya, …

Devamını Oku

İnkılap Kavramı

İnkılap Kavramı İnkılap nedir? İnkılap, halk hareketiyle var olan düzenin zorla yıkılması ve devrilen düzenin yerine yepyeni bir düzenin kurulmasıdır. Devrim ya da tekamül, ıslahat ve ihtilâl, inkılabın bir safhasını teşkil eder. İnkılabın son hedefi, iktidardakileri ve devletin organizasyonunu değiştirmek olduğu kadar, toplumsal kuvvetlerin ilişkilerini değiştirmek ve ihtiyaçlara yönelik hukuk kaideleri koymaktır . Buna göre inkılap, birinci derecede hukuksal bir …

Devamını Oku

Madencilik ve Ulaşım Alanında Yapılan İnkılaplar

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı Tarım alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar konu anlatımı Madencilik Alanında Yapılan İnkılaplar Bu alandaki ilk mühim tedbirlerden …

Devamını Oku

Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı  Tarım alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı Sanayi, Ticaret ve Maliye Alanında Yapılan İnkılaplar 1) Hususi sanayi girişimleri ve maden işlemelerini muafiyet ve imtiyazlar …

Devamını Oku

Tarım Politikası

Tarım Politikası

TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 4. ünitesi olan Türk İnkılabı dahilinde bulunan Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar konusunun alt başlığı olan Tarım Politikası ders notunu aşağıdan okuyabilirsiniz. Ekonomi alanında yapılan inkılaplar konu anlatımı için tıklayınız. Tarım Politikası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu senelerde milletin % 80’i tarım alanında çalışıyordu. Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayalıydı. Zirai faaliyetler henüz makineleşmemiş ve bu sebeple son derece …

Devamını Oku


] }