İslamiyetin Doğuşu Sırasında Sasaniler

9. sınıf  Tarih dersi 4. ünitesi olan İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) ünitesi 1. konusu olan İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ konusu dahilinde ki İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu konusu alt başlığı olan Asya – Sasani İmparatorluğu konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz

İçindekiler

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Sasaniler

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Sasaniler Siyasi , Sosyal ve Ekonomik Durum :

Sasaniler, İran’da 226 yılında kuruldular. Kurucuları “Ardeşir “, başkentleri “Medain” dir.
Sasaniler, Akhunlara karşın İpek Yoluna hakim olmak için Kök Türk Yabgusu İstemi ile işbirliği yaptılar. Akabinde İpek Yolunu Kök Türklere kapatınca Bizans’la ittifak yapan Kök Türkler, saldırılarla Sasanileri zayıflattılar. Hz. Ömer devrinde Kadisiye ( 635) ve Nihavend ( 642) savaşlarını kaybeden Sasani Devleti yıkıldı.
Sasani ekonomisi büyük ölçüde savaş ve yağma düzenine dayanmıştır. Doğu ticaret yolları üstünde bulunmaları ve Hint ticaret yolunu ele geçirmeleri de ekonomik bakımdan gelişmelerini imkanı sunan etkenlerdir.

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Sasaniler’de Din

Dini inançlarının temelini “Zerdüştlük” oluşturmuştur. (Ateşetapan manasında “Mecusilik”te denir.) Mukaddes kitaplarının adı Avesta’dır. Zerdüştlük, iyilik ve kötülük savaşını temel alır. İyilik tanrısı “Ahuramazda” ( Hürmüz), kötülük tanrısı “Angramanyu” (Ehrimen) devamlı mücadele halindedir. İyilik yapanlar öldüklerinde ışık dünyasına, kötülük yapanlar karanlık dünyasına giderlerdi. Ateş’i mukaddes kabul etmişlerdir.
Sürekli ateş yaktıkları, tapınma yerlerine “Ateşgede” denilir.
5.yy.da Mazdek aracılığıyla “Mazdeizm” ortaya çıkarılmıştır. Mazdeizm Zerdüşt öğretisine dayanır, toplumsal -siyasal- ahlaksal ilkeleri ön tasarıya çıkarmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir