İslamiyetin Doğuşu Sırasında Çin’de Siyasi, Ekonomik ve Dini Durum

9. sınıf  Tarih dersi 4. ünitesi olan İSLAM TARİHİ VE UYGARLIĞI (13. YÜZYILA KADAR) ünitesi 1. konusu olan İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE İLK İSLAM DEVLETLERİ konusu dahilinde ki İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu konusu alt başlığı olan Asya – Çin’de Siyasi, Ekonomik ve Dini Durum konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Çin

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Çin’de Siyasi ve Ekonomik Durum

Çin’de feodal bir yapı hakimdi . Yönetimde hanedanların egemenliği vardır. Egemen sınıf soylulardır. Çin ‘in tarihi eski devrine uzanmaktadır. İpek yolu egemenliği Türklerle-Çinlileri karşın karşıya getirmiştir. Geniş ve randımanlı topraklarda tarım mühim etkinliktir. En mühim gelir İpek Yolu’ndan sağlamışlardır.

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Çin’de Din ve İnanış

1-Taoizm: Lao Tzu, bu dinin kurucusudur. Taocular, insanın iç huzurunun meydana gelmesine büyük önem vermişlerdir.
2-Budizm: Hindistan da doğmasına nazaran Çin de benimsenmiştir.
3-Konfüçyüsçülük: Ünlü filozof Konfüçyüs, hükümet, politika , ahlak, sosyal sorunlarla alakalı mühim gelenekler ortaya koymuştur.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir