Orta Çağın Özellikleri

Orta Çağın özelliklerini maddeler halinde yazmaya çalıştığımız yazımız aşağıdadır.

OKUMA TAVSİYESİ: İlk Çağın Özellikleri

  • Kavimler Göçü (375) ile başlar, İstanbul’un Fethi (1453) ile sona erer.
  • Çok tanrılı dinler önemini yitirirken Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi semavi dinler yayılmıştır.
  • En önemli ticaret yolları İpek ve Baharat Yolu’dur.

OKUMA TAVSİYESİ: Baharat Yolunun Özellikleri Maddeler Halinde

Orta Çağın Özellikleri maddeler halide
Orta Çağın Özellikleri
  • Avrupa’da feodalite rejimi yaygınlaşmıştır.
  • Dönemin en güçlü devletleri Bizans ve Sasani imparatorluğu daha sonra Selçuklu ve Osmanlı devletleridir.
  • Bu dönemde Avrupa’da kilisenin etkisiyle skolastik düşünce yayıldı.
  • Kağıt, matbaa, mürekkep, pusula ve barut… gibi buluşlar Çin’den İslam dünyasına, ordan da Avrupa’ya geçti.
  • Haçlı seferleri, Moğol İstilası, Yüzyıl Savaşları dönemin önemli olaylarındandır.
  • İngiltere’de Magna Charta ilan edilerek demokratikleşme alanında ilk adım atılmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Yeni Çağın Özellikleri

OKUMA TAVSİYESİ: Yakın Çağın Özellikleri


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir