İlk Çağın Özellikleri

Tarihi devirlerin ilki İlk Çağın Özelliklerini maddeler halinde özetlemeye çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz.

  • Eskiçağ olarak da isimlendirilir.
  • Yazının icadıyla başlayıp (MÖ 3000) Kavimler göçünün başlaması (MS 375 ) veya Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla (MS 476) sona erer.
  • Ekonomik faaliyet olarak tarım ve ticaret yaygıdır. Bu çağın en önemli ticaret yolları Kral Yolu ve İpek Yolu’dur.

OKUMA TAVSİYESİ: Kral Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

OKUMA TAVSİYESİ: İpek Yolunun Özellikleri Maddeler Halinde

İlk Çağ'ın Özellikleri maddeler halinde
İlk Çağ’ın Özellikleri
  • İlkçağ’ın siyasi yapısına site adı verilen şehir devletleri hakimdir. Şehir devletlerinin yanı sıra ilk merkezi imparatorlukların kurulması da bu dönemde gerçekleşmiştir.
  • İlkçağ toplumlarında sınıf ayrılıkları görülmüştür. Kölelik çok yaygındır. (Orta Asya göçebe toplumları hariç)
  • Çok tanrılı dinler yaygındır. Dönemin sonlarına doğru Musevilik ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı semavi dinler doğmuştur.
  • İyon ve Yunan şehir devletlerinde ilkel demokrasi uygulanmaları görülmüştür. Yine bu şehir devletlerinde, serbest düşünce ortamı mevcut olup pozitif bilimlerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Birçok bilimin temelide bu dönemlerde atılmıştır.
  • Sömürgeciliğin ilk örnekleri olarak kabul edilen koloni faaliyetleride bu çağda başlamıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

OKUMA TAVSİYESİ: Orta Çağın Özellikleri

OKUMA TAVSİYESİ: Yeni Çağın Özellikleri

OKUMA TAVSİYESİ: Yakın Çağın Özellikleri


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir