İlk Çağın Özellikleri

Tarihi devirlerin ilki İlk Çağın Özelliklerini maddeler halinde özetlemeye çalıştığımız yazımıza hoşgeldiniz.

  • Eskiçağ olarak da isimlendirilir.
  • Yazının icadıyla başlayıp (MÖ 3000) Kavimler göçünün başlaması (MS 375 ) veya Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla (MS 476) sona erer.
  • Ekonomik faaliyet olarak tarım ve ticaret yaygıdır. Bu çağın en önemli ticaret yolları Kral Yolu ve İpek Yolu’dur.

OKUMA TAVSİYESİ: Kral Yolu Hakkında Kısaca Bilgi

OKUMA TAVSİYESİ: İpek Yolunun Özellikleri Maddeler Halinde

İlk Çağ'ın Özellikleri maddeler halinde
İlk Çağ’ın Özellikleri
  • İlkçağ’ın siyasi yapısına site adı verilen şehir devletleri hakimdir. Şehir devletlerinin yanı sıra ilk merkezi imparatorlukların kurulması da bu dönemde gerçekleşmiştir.
  • İlkçağ toplumlarında sınıf ayrılıkları görülmüştür. Kölelik çok yaygındır. (Orta Asya göçebe toplumları hariç)
  • Çok tanrılı dinler yaygındır. Dönemin sonlarına doğru Musevilik ve Hristiyanlık gibi tek tanrılı semavi dinler doğmuştur.
  • İyon ve Yunan şehir devletlerinde ilkel demokrasi uygulanmaları görülmüştür. Yine bu şehir devletlerinde, serbest düşünce ortamı mevcut olup pozitif bilimlerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Birçok bilimin temelide bu dönemlerde atılmıştır.
  • Sömürgeciliğin ilk örnekleri olarak kabul edilen koloni faaliyetleride bu çağda başlamıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Koloni, Kolonicilik, Kolonizasyon Nedir?

OKUMA TAVSİYESİ: Orta Çağın Özellikleri

OKUMA TAVSİYESİ: Yeni Çağın Özellikleri

OKUMA TAVSİYESİ: Yakın Çağın Özellikleri


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir