Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri

Tarih; tarih öncesi ve tarihi devirler olmak üzere ikiye ayrılır. Biz bu yazımızda Tarih Öncesi Devirlerin Genel Özellikleri ni anlatmaya çalıştık.

  • Yazının icadından önce ki devirlere verilen isimdir.
  • Karanlık devirde denir.
  • Tarih öncesi devirler kullanılan malzemeye göre isimlendirilir. (Taş devri, bakır devri vs.)
  • Yazı olmaması dolayısıyla tarih öncesi devirlere ait bilgilerin tam olarak aydınlatılması mümkün değildir.
  • Tarih öncesi dönemler, dünyanın heryerinde aynı zamananda ve aynı sürede yaşanmamıştır.
Tarih Öncesi Devirlerden demir devrine ait buluntular
Demir Devrine ait buluntular

Örnek: Orta Asya toplumları Maden Devrini yaşarken Avrupa’nın kuzeyinde yaşıyan toplumlar Taş Devri’ni yaşıyorlardı. Bu farklılığın nedeni de coğrafi çevre ve iklim şartlarıdır.

  • Diğer toplumlarla etkileşim içinde olmayan toplumlar, genel olarak tarüh öncesi dönemleri sırasıyla yaşamışlardır (özgün medeniyet). Bunun en güzel örneği Mısır’dır.
  • Bununla birlikte Cilalı Taş Devri’ni yaşıyan bir toplumun Bakır ve Tunç Devri’ni yaşamadan Demir Devri’ne geçtiği de yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. Böyle bir farklılığın ortaya çıkmasında toplumlar arası etkileşim rol oynamıştır, yani Demir Devri’ni yaşıyan bir toplum Taş Devri’ni yaşıyan başka bir toplumu etkilemiştir. (Özgün olmayan medeniyet).
  • Bu dönemde toplumlar arası etkileşime neden olan gelişmeler ise göç, ticaret ve savaşlardır.

TAVSİYE LİNK: Eski Taş Devrinin Özellikleri Maddeler Halinde


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir