Sultan Alparslan Dönemi Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Büyük Selçuklu Devleti dahilindeki Sultan Alparslan Dönemi Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Öncesinde Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

İçindekiler

Büyük Selçuklu Devleti

Sultan Alparslan Dönemi

* Önce akraba isyanlarını bastırıp, Nizam’ül-Mülk’ü vezir yaparak iç işlerini düzeltti.
* Bizans İmparatorluğu’na saldırarak Gürcistan, Ani Kalesi ve Kars alındı.
* Halife Kaim bi-Emrillah, özellikle Ani Kalesi’nin fethi sebebiyle Alp Arslan’a, “fetihler babası” anlamına gelen “Ebü’l-Feth” lakabını verdi.

Sultan Alp Arslan’ın yapmış olduğu fetihler İslam dünyasında nasıl bir etkiye neden olmuş olabilir?

Büyük bir sevinçle karşılanmış. Hristiyanlığın kutsal şehirlerinden birinin alınması ile uzun zamandır yeni yerler fethedemeyen İslam dünyası yeniden yeni coğrafyalara yayılmaya başlamıştır.
* Alp Arslan, komutanlarını Anadolu’nun fethi ile görevlendirdi. Türk akıncıları Akdeniz kıyılarına kadar ilerlediler.

Malazgirt Meydan Savaşı (26 Ağustos 1071):
Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapıldı.

Sebebi:
Bizans’ın, Anadolu’ya yapılan Türk akınlarını önleyerek, Doğu Anadolu’da gittikçe güçlenen Selçuklu egemenliğine karşı koymak istemesidir.

Savaşın Gelişimi:
• Savaş, Malazgirt ile Ahlat arasındaki Malazgirt Ovası’nda başladı. Selçuklu kuvvetleri kurt kapanı taktiği uygulayarak Bizans ordusunu merkezden ayırdı.
• Bu sırada Bizans ordusunda bulunan Peçenek ve Uzlar, Selçuklu tarafına geçtiler. Pusuya yatan Türk askerlerinin hücumu ile Bizans ordusu büyük bir hezimete uğratıldı.

Malazgirt Meydan Muharebesi’ni Büyük Selçukluların Kazanmasının Sebepleri:

Malazgirt zaferinin kazanılmasında Sultan Alp Arslan ve askerlerinin hangi özellikleri etkili olmuş olabilir?
• Ancak savaşın kazanılmasında ordunun manevi gücünün yüksek olması, iyi teşkilatlanması ve Alp Arslan gibi yetenekli, güçlü bir hükümdar tarafından yönetilmesinin de büyük katkısı vardır.

Sonuçlar:
• Türkler büyük bir zafer kazandı.
• Bizans İmparatoru Romen Diyojen esir düştü.
• Malazgirt zaferi ile Anadolu’nun kapısı Türklere açıldı.
• Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başladı. (Anadolu’da ilk Türk devletleri kurulmaya başladı.)
• Zor durumda kalan Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi Haçlı seferlerine sebep oldu.

SORU: Alp Arslan, toprağın fethedene ait olmasını neden istemiş olabilir?

Sultan Alp Arslan “Toprak fethedenin malıdır.” diyerek Anadolu’da Türk beyliklerinin oluşumuna zemin hazırlamış böylece Anadolu’nun Türkleşmesi hızlanmıştır.

Yapılan Antlaşma Sonunda;
• Doğu Anadolu’da ki bazı şehirler Türklere bırakıldı.
• Bizanslılar her yıl vergi verecekti.
• Alp Arslan, esir alınan askerleri serbest bıraktı.

Not:
* Alp Arslan, Batı Karahanlılar üzerine çıkacağı bir sefer sırasında öldürüldü.

Sultan Melikşah Dönemi Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti’nde Fetret Devri Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Sultan Sencer Dönemi Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasının Sebepleri Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılınca Kurulan Devletler Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir