Sultan Melikşah Dönemi Özet

Tarih 9 dersi 5. ünitesi TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ (10-13. YÜZYILLAR) 2. konusu İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ alt başlığı olan Büyük Selçuklu Devleti dahilindeki Sultan Melikşah Dönemi Konu Anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Sultan Alparslan Dönemi konu anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti

Sultan Melikşah Dönemi

• Amcası Kavurd’un isyanını bastırdı.
• Ege Denizi ve boğazlara kadar bütün Anadolu fethedildi.
• Suriye, Filistin ve Arabistan alındı.
• Devletin sınırları; doğuda Tanrı dağları ve Seyhun ırmağından batıda Akdeniz kıyılarına, kuzeyde Kafkas dağlarından güneyde Basra körfezine kadar genişletildi.
• Vezir Nizamülmülk’ün koyduğu kanun ve metotlarla devlet işleri çok düzenli olarak yürütüldü.
• Güçlü bir ordu ile, çıkan ayaklanmalar hemen bastırıldı.
• Başkent, Rey’den İsfahan’a taşındı.
• Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemidir.
• Batıniler ile mücadele etti.
• Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları arsında taht kavgaları başladı ve ülkede ayaklanmalar çıktı.

Batıniliğin Büyük Selçuklu Devleti’nin güç kaybetmesindeki etkisi ne olmuştur?

Ülkede kaos ortamı yaratılmış, önemli devlet adamlarına suikastler yapılmış, özellikle Nizm’ül-Mülk’ün öldürülmesi devlete büyük zarar vermiştir.

Büyük Selçuklu Devleti’nde Fetret Devri Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Sultan Sencer Dönemi Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasının Sebepleri Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

Büyük Selçuklu Devleti Yıkılınca Kurulan Devletler Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir