Hasan BURAN

11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI

11. Sınıf Tarih 1. dönem 1. yazılı sorularının cevapları konunun sonundaki videoda. Arzu edersen önce aşağıdaki videoyu seyredebilirsin. 11. SINIF TARİH DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 1.BÖLÜM 1- Bugünkü Türkiye İran sınırının ana hatları 1639 Kasrı Şirin Antlaşması ile belirlenmiştir.(……) 2- Hoçova Meydan Savaşı’nı Osmanlılar Avusturya’ya karşı kazanmışlardır. (……) 3- II. Osman (Genç) Dönemi’nde (1618-1622) Safevilere karşı Hotin seferi …

Devamını Oku

Atatürk Döneminde Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Atatürk Döneminde Türkiye'nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar HANGİLERİDİR?

Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti, dış politikasında temel kabul ettiği “Yurtta sulh, cihanda sulh” düsturu çerçevesinde pek çok uluslararası kuruluş, pakt ve anlaşmaya katılmıştır. Özellikle KPSS hazırlığı yapan arkadaşlar diyorlar ki “Hocam çok uzatmadan Atatürk Döneminde Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar nelerdir? sorusuna cevap verseniz. Buyur kronolojik sırayla cevap arkadaşım. Cenevre Silahsızlanma Konferansı (1928), Briand-Kellog Paktı (1929), Litvinov Paktı (1929), Milletler …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin nedenleri arasında yer almaz? a)Kentin dinsel önemi b)Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantı sağlama isteği c)Bizans’ın Anadolu beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması d)İstanbul’un jeopolitik konumu e)Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne sürekli saldırılar düzenlemesi 2) -Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçları arasında yer almaz?   a)Osmanlı Devleti imparatorluk seviyesine yükseldi.                                        b)Baharat yolları Osmanlı kontrolüne girdi.                                                                                           c)Osmanlı Devleti’nin Yükselme …

Devamını Oku

11. SINIF TARİH DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI

1 -Krallıklar yıkıldı. -Ulus devletler kuruldu. -İnsan hakları yaygınlaştı. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? a)Coğrafi Keşifler b)Rönesans c)Reform d)Fransız İhtilali e)Sanayi İnkılabı 2- Fransız İhtilali’nin sonuçları arasında yer alan ulus devletlerinin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? a)İmparatorlukların dağılma sürecine girdiğinin b)Kilisenin halk üzerindeki etkisinin arttığının c)Feodal rejimin zayıfladığının d)Hümanist düşüncenin güç kazandığının e)Dogmatik düşüncenin zayıfladığının 3- Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilalinin …

Devamını Oku

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. dönem 2. yazılı sınavımız 23 adet test sorusundan oluşmaktadır. Sınav 5. ve 6. üniteden sorular içermektedir. 11. sınıf ve 12. sınıf (Seçmeli Tarih) Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı sorularımızın çözümleri en sondaki videoda Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları 1) ……………….Dönemi’nde yerleşik hayat önem kazanmış, diğer …

Devamını Oku

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı sorularımızın çözümleri en sondaki videoda Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı A) Aşağıda verilen bilgilerin tamamlanması için uygun kelimeleri kullanınız. KazaskerDârüladlAhilikÇift bozanGedikDivan-ı MezâlimDivanıhümayunKaimeRibatKadi’l-kudat Türk İslam devletlerinde en üst mahkeme ………………………………………….’dir.Selçuklularda örfî yargıya ……………………………………………….denilir,Sivil halkın davalarına bakan kadıların başındaki görevliye …

Devamını Oku

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı

12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı sorularının çözümleri sayfanın sonunda bulunan videodadır. Sorular 3. 4. ve 5. üniteden hazırlanmıştır. Klasik, boşluk doldurma, doğru yanlış ve test sorularından oluşmaktadır. 12. Sınıf İnkılap Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı 1- Aşağıda Atatürk ilkeleri ile ilgili özellikler verilmiştir. Verilen özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile …

Devamını Oku

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı (Klasik)

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı soruların çözümleri en son da video da. İstersen öncesinde aşağıdaki oynatma listelerine bir göz at. 11. Sınıf Tarih Dersi 3. Ünite (Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite (Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri) 11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem …

Devamını Oku

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı sınavımız 3. VE 4. ÜNİTENİN YANINDA 5. ÜNİTEDE FETİHLE GELEN TEŞKİLATLANMA KONUSUNA KADARDIR. Soruların cevapları en sondaki videoda. 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Vezir Alaeddin Paşa ve Bursa …

Devamını Oku

Aynı Seylem Savaşı (1086)

Aynı Seylem Savaşı harita

4 Haziran 1086 tarihinde Türkiye Selçuklu Sultanı Kutalmışoğlu Süleymanşah ile Şam Meliki Tutuş arasında yapılan Aynı Seylem Savaşı Tutuş'un zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu savaş sonunda Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarsız kalmıştır.

Devamını Oku