Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

Kösedağ Savaşı sonrası ortaya çıkan 2. dönem beyliklerinden Osmanlı ve Karamanoğulları Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetlerine girişmişlerdir. Anadolu’da ki diğer beylikleri ele geçirmeye çalışmışladır.

BİR BAK DERİM: Anadolu Türk Siyasi Birliği Nedir? Nasıl Sağlandı?

Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri
Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri öncesi Anadolu

Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri

  • İlk dönemlerinde Anadolu’daki diğer beylikler ile iyi geçinme siyaseti benimsemiştir.
  • Karamanoğulları kendilerini Türkiye Selçuklularının vârisi olarak görmüştür. Bu iddialarında ki en büyük dayanak Türkiye Selçuklularının da başkenti olan Konya’ya egemen olmalarıdır.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı’yı Anadolu’da En Çok Uğraştıran Beylik Hangisidir? Neden?

  • Karamanoğulları’nın Anadolu’da birliği sağlama siyaseti, 1387’de Osmanlılara mağlup olmalarıyla son bulmuştur.
  • İlk aşama, I. Murad zamanında “vassallık” şeklinde Batı Anadolu beyliklerini Osmanlı himayesine almak olmuştur. Yıldırım Bayezid zamanında başlayan ikinci aşamada ise Batı Anadolu beylikleri doğrudan merkeze bağlanmış ve eski beyler tasfiye edilmiştir.
  • Beylik topraklarını birer birer Osmanlı sancağı hâline getirmeye başlayan Yıldırım Bayezid, eski beylere Osmanlı tımar sistemi içerisinde geçinebilecekleri mülk topraklar da vererek tepkileri azaltmayı ve bir denge unsuru oluşturmayı da ihmal etmemiştir.
  • Osmanlılarda, beyliklere karşı izlenen politikalardan birisi de ele geçirilen önemli beyliklerin merkezine bir şehzadenin sancakbeyi olarak gönderilmesidir. Böylece bir bey liderliğinde idare edilmeye alışan halkın, kendi beyleri yerine Osmanlı şehzadesi tarafından yönetilerek onurlandırılması ve halkın Osmanlı Devletiʼne ısındırılması amaçlanmıştır.

Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için 3 yöntem uygulanmıştır.

  1. Akrabalık Kurma: Germiyanoğlu Süleyman Bey, Osmanlıların desteğini almayı amaçlamış ve kızını, I. Murad’ın oğlu Bayezid ile evlendirmiştir. Bu evlilik sonrasında Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir.
  2. Satın Alma : Hamitoğulları, 1381-1382’de Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Yalvaç ve Karaağaç’ı 80.000 altın karşılığı Osmanlılara bırakmıştır.
  3. Savaş : Yıldırım Bayezid Devri’nde Osmanlılar, merkezî otoriteyi sağlamak için beylikler üzerinde tam hâkimiyet kurmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Osmanlı Devleti’nin Anadolu Türk Beyliklerine Karşı İzlediği Politika


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir