Türkiye Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi

Türkiye Selçuklu Devletinde toprak yönetimi hemen hemen bütün Türk-İslam de olduğu gibiydi.

Türkiye Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi

Has Topraklar

Geliri hükümdara ait olan topraklardır.

İkta Topraklar

İkta; devlete ait olan toprakları işletme hakkının hizmet karşılığında komutan ve memurlara verilmesidir.

İkta Sisteminin Faydaları

1-İkta Sahibi devleti temsil ettiği ikta bölgelerinde merkezi otorite en uç noktaya ulaşmıştır.

2-İkta sisteminin bulunduğu yerde üretimin sürekliliği sağlanmıştır.

3-Vergiler düzenli bir şekilde toplanmıştır.

4-İkta sahibi bulunduğu yerin güvenliğini sağlamıştır.

5-İkta bölgelerinde imar ve bayındırlık faaliyetleri yapılmıştır.

6-Devletten para çıkmadan ücretsiz bir ordu yetiştirilmiştir.

7-Konar-göçer Türkmenler yerleşik hayata geçirilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: İkta Sistemini Uygulayan Devletler

Mülk Topraklar

Kişinin kendisine ait olan toprağı alıp-satabildiği miras bırakabildiği topraklardır.

Mülk topraklar yaygın değildir. Toplum içinde zengin bir sınıfın oluşumu devlet tarafından engellenmiştir.

UYARI :Anadolu Selçuklu Devleti’nde üstün hizmetleri görülen devlet adamları ve askerlere de mülk arazi verilmiştir.

Vakıf Topraklar

-Devlete ait olan toprakların  bir kısmının halkın temel ihtiyaçlarına ayrıldığı sistemdir.

-Vakıf topraklarının gelirleriyle cami, medrese, imarathane, yol, köprü, çeşme, darüşşifa, kervansaray gibi yapılar oluşturulmuştur.

-Vakıf toprakları amaç dışı kullanılamaz alınıp satılamaz.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir