Türkiye Selçuklu Devletinde Ekonomik Hayat

-Anadolu Selçuklu Devleti’nde coğrafi şartlara göre ekonomik faaliyetler değişiklik göstermiştir.

İpek Yolu Haritası
İpek Yolu Haritası

Ticaret

-En önemli ekonomik uğraş ticarettir. Anadolu Selçukluları ticareti geliştirmek için bazı faaliyetlerde bulunmuşlardır;

1-Liman kentleri fethedilmiştir.

2-Ülke içinde kervansaraylar kurulmuştur.

OKUMA TAVSİYESİ: Kervansaray Nedir? Kuruluş Amacı ve Özellikleri

3-Düşük gümrük tarifesine dayalı ticaret anlaşmaları yapılmıştır.

4-Tüccarların malları sigortalanmıştır.

5-Ticaret yolları üzerinde güvenliği sağlamak amacıyla derbent adı verilen karakollar kurulmuştur.

Sanayi

Sanayi sektörünün büyük kısmı Ahiler tarafından örgütlenmiştir.

Ahilik

-Esnaflar arasında oluşturulan yardımlaşma ve dayanışma sağlaya sosyo-ekonomik teşkilattır.

Ahiler insanı bütün olarak düşündükleri için ekonomi dışında üyelerine ahlaki eğitimde vermişlerdir.

Ahilerin Başlıca Faaliyetleri

1-Kazançlarının bir kısmını yardıma muhtaç olanlara vererek sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmuşlardır.

2-Üretilen malların kalitesini ve fiyatını kontrol etmişlerdir.

3-Zor durumda olan esnaflara kredi sağlamışlardır.

4-Ustalık-çıraklık imtihanı yapmışlardır. (Ahilikte çırak-kalfa-usta arasında sıkı bir hiyerarşi vardır. Ancak belirli aşamalardan geçen kişiler bir üst basamağa geçebilir.)

5-Ahi teşkilatının üretici ve tüketiciyi korumuş, haksız kazancın önüne geçmiştir.

Başlıca Sanayi Dalları

Anadolu’da dokumacılık, çinicilik, madencilik, demir çelik, dericilik, silah sanayisi, denizcilik alanlarında sanayi kolları vardır.

-Konya, Ankara, Kayseri, Denizli gibi yerler dokumacılık; Diyarbakır, Siirt ve Balıkesir gibi yerler ipek; Amtalya, Alanya, Sinop gibi yerlerde gemicilik gibi sanayi kolları vardır.

UYARI : Anadolu Selçuklu Devleti’nde ilk bakır parayı 1. Mesut; ilk altın parayı II. Kılıç Arslan bastırmıştır. Ayrıca gümüşten olan Selçuklu paralarına dirhem, altından olanlara ise dinar denmiştir. Ayrıca paraların üzerinde Sultanların portrelerinin ve aslan resimlerinin bulunması Selçuklu paralarını Osmanlı paralarından ayırır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Başlıca Gelir Kaynakları

  • Aşar (Öşür)
  • Haraç
  • Cizye
  • Hayvan sürüleri vergisi
  • Gümrük
  • Maden
  • Pazar vergisidir.

] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir