Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ordusu başlıca şu bölümlerden meydana gelmiştir.

Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu

Ordu

1-Hassa Askerleri (Gulaman-ı Saray)

-Değişik milletlerden satın alınan ya da toplanan çocukların gulamhane adı verilen ocaklar da yetiştirdikten sonra oluşturulan askeri sınıftır.

-Bu birlikler hükümdarın şahsına bağlı özel birliklerdir.

2-Tımarlı Sipahiler (İkta Askerleri)

-İkta sahiplerinin yetiştirdiği Türklerden oluşan askeri sınıftır.

3-Türkmenler

Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan askeri sınıftır.

4-Bağlı Devlet ve Beylik Askerleri

-Savaş zamanlarında Selçuklu Ordusuna katılan güçlerdir.

5-Ücretli Askerler

-İhtiyaç duyulduğunda orduda geçici olarak görevlendirilen askerlerdir.

6-Gönüllüler

-Savaş bölgelerine yakın boylardan orduya katılan kuvvetlerdir.

UYARI: Selçuklu Devleti’nde savaşa gönüllü katılanlara “gaziyan”, komutanlarına ise “dizdar” denmiştir.

Donanma

-Anadolu Selçuklu Devleti üç tarafından denizlerle çevrili olması ve liman kentlerine sahipolmasından dolayı; denizcilik faaliyetlerine önem vermiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti Türk tarihinin ilk denizci devletidir.

-Bu devlet Sinop, Antalya, Alanya’da tersaneler kurmuştur.

UYARI: Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu komutanlarına Emr’ül Ümera donanma komutanlarına ise Meliküs Sevahil ya da Reis’ül Bahr denmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularında Teşkilat ve Sosyokültürel Yapı Özet

Türkiye Selçuklularının devlet teşkilatının oluşumunda, diğer Türk devletlerinin izleri görülmekle birlikte, en etkili devlet Büyük …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir