Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu

Anadolu Selçuklu Devleti’nin ordusu başlıca şu bölümlerden meydana gelmiştir.

Türkiye Selçuklu Devletinde Ordu

İçindekiler

Ordu

1-Hassa Askerleri (Gulaman-ı Saray)

-Değişik milletlerden satın alınan ya da toplanan çocukların gulamhane adı verilen ocaklar da yetiştirdikten sonra oluşturulan askeri sınıftır.

-Bu birlikler hükümdarın şahsına bağlı özel birliklerdir.

2-Tımarlı Sipahiler (İkta Askerleri)

-İkta sahiplerinin yetiştirdiği Türklerden oluşan askeri sınıftır.

3-Türkmenler

Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan askeri sınıftır.

4-Bağlı Devlet ve Beylik Askerleri

-Savaş zamanlarında Selçuklu Ordusuna katılan güçlerdir.

5-Ücretli Askerler

-İhtiyaç duyulduğunda orduda geçici olarak görevlendirilen askerlerdir.

6-Gönüllüler

-Savaş bölgelerine yakın boylardan orduya katılan kuvvetlerdir.

UYARI: Selçuklu Devleti’nde savaşa gönüllü katılanlara “gaziyan”, komutanlarına ise “dizdar” denmiştir.

Donanma

-Anadolu Selçuklu Devleti üç tarafından denizlerle çevrili olması ve liman kentlerine sahipolmasından dolayı; denizcilik faaliyetlerine önem vermiştir.

Anadolu Selçuklu Devleti Türk tarihinin ilk denizci devletidir.

-Bu devlet Sinop, Antalya, Alanya’da tersaneler kurmuştur.

UYARI: Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu komutanlarına Emr’ül Ümera donanma komutanlarına ise Meliküs Sevahil ya da Reis’ül Bahr denmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlılar Karşısında Türkler

Haçlı Seferleri İslam dünyasını hedef almıştır.Anadolu’da mücadeleye girişen ilk devlet, Türkiye Selçukluları olmuştur İçindekiler Haçlı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir