Türkler ve İslamiyet Hakkında Bilgi

İçindekiler

Türkler ve İslamiyet Hakkında Bilgi

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

1.TÜRKLER VE İSLAMİYET

İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde Türkler farklı dinlere inanmaktaydı. Özellikle Gök Tanrı’ya tapınma , Şaminizm , Manihaizm ,Budizm başlıca dinleriydi. Ancak Türklerin eski dinleri ile ilgili olarak çoğunlukla Gök Tanrı’ya inandıkları söylenebilir. Türklerin İslamiyetle karşılaşması Hz.Ömer Dönemi’nde İslam ordularının , Irak’ı fethiyle başlamıştır. İslam Devleti’nin doğuda sınırlarının büyümesi ile Türklerle komşu olan Arapların ilk zamanlarda Emevilerin Arap milliyetçiği nedeniyle , Tükler İslamiyete fazla sıcak bakmamıştır.

Emeviler Devri’nde özellikle savaşlar yolu ile gerçekleşen ilişkiler, Abbasilerin iktidara gelmesinde Türk komutanların etkisi ve Türklerin Abbasileri desteklemesi ile farklı bir çehreye büründü. VIII. yüzyılda Orta Asya’ya doğru genişleyen İslam Devleti ,Çinliler ile bölgede hakimiyet konusunda çatışmaya başladılar.751 yılında yaşanan Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri, İslam ordusunu destekleyince, Çin savaşı kaybetti. Böylece Türkler ile İslam toplumu arasında yeni bir dönem başlamış oldu.

Talas savaşı ile birlikte Türkler, Araplar ile iyi geçinmeye başladılar. Bu vesile ile İslamiyeti tanıma şansı bulan Türk gruplar kitleler halinde İslam dinine geçmeye başladılar. Talas Savaşı’nı dünya kültür ve uygarlığı bakımından önemli kılan bir diğer olayda kağıt üretmeyi bilen Çinlilerden bazı kişilerin esir alınmasıyla Çin dışında ilk kez kağıt üretimine başlanmasıdır. Böylelikle kağıt üretimi zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

Türklerin İslamiyete girmesinde, Abbasilerin Türklere ülke yönetiminde vermesi de etkili olmuştur. Öncelikle Maveraünnehir, Seyhun ve Ceyhun akarsularının çevresinde yaşayan Türk gruplarınca benimsenen İslamiyet, daha sonra çeşitli Türk boyları arasında yayılma olanağı buldu. Türklerin zamanla İslam dinine geçmesi, Orta Asya’da İslam kültürüne dayanan yeni bir uygarlık ortamının oluşmasını sağladı.


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir