Türklerin İslamiyete Hizmetleri Özet

İçindekiler

Türklerin İslamiyete Hizmetleri Özet

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ

Türklerin İslamiyete Hizmetleri

Altı çizili satırları alarak konuyu madde madde haline getirebilirsiniz.

İslam dininin Türkler arasında yayılması, dünya tarihinde önemli etkilere yol açmıştır. Türkler öncelikle Abbasi devleti ile Bizans Devleti arasında bir tampon oluşturmuş ve İslam topraklarını korumuştur.

Büyük Selçuklular ise İslam dünyasının koruyucusu durumuna geçmiş, İslamiyet’in Anadolu’da yayılmasını sağlamışlardır. Yine Osmanlı Devleti Dönemi’nde İslamiyet’in Balkanlarda yayılmasında Türklerin çok büyük katkısı bulunmaktadır. Türkler İslamiyete geçince, Araplaşmamış, kendi öz benliklerini korumuştur. Diğer taraftan Türklerin İslamiyet’e geçişi ile yeni bir uygarlık ortaya çıkmıştır. İslamiyet ile tanışmaları  Tüklerin Orta Doğu’ya göçünü hızlandırmıştır.Türklerin İslamiyetin kabulü ile birlikte kültür ve uygarlık alanında pek çok yenilik Avrupa’ya taşındı. Bu dönemde yetişen Türk bilim adamları , dünya bilimine öncülük ettiler.Farabi, Biruni ve İbn-i Sina bu dönemin en önemli ve tanınmış Türk bilim adamlarıdır. Yine kültür ve uygarlığı önemli katkılar yapan Selçuklu veziri Nizam-ül  Mülk Bağdat’ta Nizamiye Medresesi’ni kurmuştur.

 


] }

Tavsiye Konular

Büyük Selçuklu Ordusu

Büyük Selçuklu Ordusu

Bu yazımızda Büyük Selçuklu Devleti’nin ordusunu oluşturan bölümler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Büyük Selçuklu Ordusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir