Viyana Kongresi Hakkında Kısa Bilgi (1815)

Viyana Kongresi: Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları sonrası bozulan Avrupa güçler dengesini yeniden düzenlemek adına toplanan kongredir.

En sonda konu anlatım videoları var. Bir bak istersen.:)

www.tarihportali.net tarafından hazırlanan Viyana Kongresi Hakkında Kısa Bilgi yazımızı aşağıdan okuyabilirsiniz.

VİYANA KONGRESİ (1815)

Fransız İhtilali’nin yıldızı parlayan generali Napolyon Bonapart, imparator olduktan sonra bütün Avrupa’yı hakimiyeti altına almak için harekete geçti. Bu geliş­me, Fransa ile diğer Avrupa devletleri arasında 1804- 1815 yılları arasında “Napolyon Savaşları” veya “Koalisyon Savaşları” olarak anılan savaşlara neden oldu. Napolyon’un 1815 yılında “Waterloo Savaşı”nda İngilizlere yenilmesiyle savaşlar sona erdi.

Viyana Kongresi’nin Toplanma Nedenleri

  • Napolyon Savaşları ile bozulan Avrupa’daki sınır­ları ve siyasal dengeyi yeniden düzenlemek,
  • Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu düşünce akımla­rına karşı mutlak krallıkları korumak için alınacak önlemleri belirlemektir.

Viyana Kongresine Katılan Devletler

Avusturya, İngiltere, Prusya ve Rusya’nın öncülüğün­deki konferansa Avusturya Başbakanı Meternich baş­kanlık etti.

Konferans kararlarına, yeniden monarşiye dönen Fransa’da katılmıştır.

Osmanlı Devleti Viyana Kongresi’ne Neden Katılmadı?

Osmanlı Devleti, Fransa’nın Mısır’ı işgali sırasında (1798) Koalisyon devletleri ile işbirliği yaptığı için kon­feransa çağrılmıştı. Ancak, Osmanlılar 1812 Bükreş Antlaşması’nda Sırplara verilen ayrıcalıklann arttırılma­sının isteneceğinden çekinerek toplantıya katılmadı.

Viyana Kongresi
Viyana Kongresi’nde krallar çok mutlu

Viyana Kongresi Kararları

  • İmparatorluklar kutsaldır.
  • Milliyetçilik hareketleri desteklenmemelidir.
  • Her türlü demokrasi hareketi engellenmelidir.
  • Hiçbir Avrupa devleti diğerinin aleyhine olan bir hareketin içinde yer almamalıdır.
  • Konferansa katılan devletlerden biri, diğerlerine haber vermeden yeni kararlar almamalıdır.
Viyana Kongresi’nden sonra Avrupa’da başlayan dö­neme “Restorasyon Dönemi” (yeniden yapılanma) denir. Viyana Kongresi kararlarına Avusturya Başbaka­nı Meternich öncülük ettiği için Restorasyon Dönemi politikaları “Meternich Sistemi” olarak adlandırılmış­tır.

UYARI: Avusturya’nın karşı çıkmasına rağmen; Fransa, İngil­tere ve Rusya, Mora’daki, Yunan Ayaklanması’na des­tek amacıyla donanma gönderince Meternich sistemi çökmüş ve Restorasyon Dönemi kapanmıştır.

Avrupalı Devletler (İngiltere, Rusya, Fransa) Yunanis­tan’a bağımsızlık verilmesi için 1827’de Navarin Limanı’nda Osmanlı donanmasını yakarak, Viyana Kongresi kararlarını hiçe saymışlardır.
Viyana Kongresi’nde Avrupalı devletlerin sınırları yeni­den belirlenirken, milliyet, din ve dil farklılıkları dikkate alınmadığı için Avrupa’da kalıcı barış ve huzur sağla­namamıştır.
11. Sınıf Tarih 3. Ünite Full Tekrar 1 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (TYT, AYT, KPSS)

] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir