Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü

Beylik döneminde Osmanlının askeri gücünü Osman Bey ve Orhan Bey dönemleri şeklinde iki kısımda incelemek daha doğru olur.

BİR BAK DERİM: En son da konu anlatım videosu var, bak istersen.

İçindekiler

Osman Gazi Döneminde Osmanlının Askeri Gücü

Osman Gazi döneminde Osmanlı ordusu daha çok gönüllülerden oluşur.

 • Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alplar ve gaziler oluşturmuştur
 • Karamürsel Alp, Konur Alp, Gündüz Alp, Akçakoca, Samsa Çavuş gibi alplar en tanınmışlarındandır.
 • Alp ve gazi özdeş kelimelerdir. Alp, Türklerde “bahadır” diye anılan kahraman savaşçıyı; gazi ise alpın daha çok İslami dönemde gaza ile kaynaşmış hâlini anlatır.
Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü
Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü dediğimizde ilk akla gelen Alplerdir.
 • Beylik Dönemi’nde, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmıştır.
 • Ahiler, toplumda anlayışlı ve uzlaştırıcı bir tutumla esnaf teşkilatı oluşturmuştur.
 • Anadolu’da Bâcıyân-ı Rûm adıyla Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.
 • Abdalân-ı Rûm, savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilattır.
 • Gaziyân-ı Rûm ise Anadoluya gaza amaçlı gelen Türkmen alpları ifade etmiştir.
 • İlk fetihleri yapanlar uç Türkmen kuvvetleridir.
 • Geçici kuvvetler hem vaktinde savaşa gelememiş hem de uzun süren muhasaralara dayanamamıştır bu durum daimî ordunun eksikliğini göstermiştir.

İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

Orhan Gazi döneminde gönüllü birliklerin dezavantajları görülmeye başlandı. Sınırları her geçen gün büyüyen devletin fetihleri sürekli hale getirebilmesi için düzenli orduya ihtiyacı vardı.

 • İlk düzenli birlikler, Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey döneminde oluşturuldu.
 • Atsız askerine “yaya” atlı askerine de “müsellem” adı verildi.
 • Halktan ayırt edilebilmeleri için askerlerin başlarına “ak börk” giymeleri kararlaştırıldı.
 • Askerler, Vezir Çandarlı Kara Halil tarafından Türk gençleri arasından seçilmiştir.
 • Müsellem adı verilen atlı birliklerde her otuz kişi bir ocağı meydana getirmiştir.
 • Yaya ve müsellemler, vergilerden muaf tutulmuştur ve Hassa Ordusu sayılmıştır.
 • Orhan Gazi’nin kurmuş olduğu, yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan Azeb teşkilatı kurulmuştur.
 • Gönüllü Türk gençlerinden kurulan ve en ön safta yer alan Azebler, savaş başladıktan sonra yanlara açılarak arkalarındaki topçuların ateş etmelerini sağlamış ve düşmanın paniğe kapılmasına yol açmıştır.
10. Sınıf Tarih 3. Ünite Full Tekrar Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler (TYT, AYT, KPSS)

] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir