Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü

 • Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alplar ve gaziler oluşturmuştur
 • Karamürsel Alp, Konur Alp, Gündüz Alp, Akçakoca, Samsa Çavuş gibi alplar en tanınmışlarındandır.
 • Alp ve gazi özdeş kelimelerdir. Alp, Türklerde “bahadır” diye anılan kahraman savaşçıyı; gazi ise alpın daha çok İslami Dönem’de gaza ile kaynaşmış hâlini anlatır.
Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü
Alp (Temsili)
 • Beylik Dönemi’nde, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmıştır.
 • Ahiler, toplumda anlayışlı ve uzlaştırıcı bir tutumla esnaf teşkilatı oluşturmuştur.
 • Anadolu’da Bâcıyân-ı Rûm adıyla Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.
 • Abdalân-ı Rûm, savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilattır.
 • Gaziyân-ı Rûm ise Anadoluya gaza amaçlı gelen Türkmen alpları ifade etmiştir.
 • İlk fetihleri yapanlar uç Türkmen kuvvetleridir.
 • Geçici kuvvetler hem vaktinde savaşa gelememiş hem de uzun süren muhasaralara dayanamamıştır bu durum daimî ordunun eksikliğini göstermiştir.

İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

 • İlk düzenli birlikler, Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey döneminde oluşturuldu.
 • Atsız askerine “yaya” atlı askerine de “müsellem” adı verildi.
 • Halktan ayırt edilebilmeleri için askerlerin başlarına “ak börk” giymeleri kararlaştırıldı.
 • Askerler, Vezir Çandarlı Kara Halil tarafından Türk gençleri arasından seçilmiştir.
 • Müsellem adı verilen atlı birliklerde her otuz kişi bir ocağı meydana getirmiştir.
 • Yaya ve müsellemler, vergilerden muaf tutulmuştur ve Hassa Ordusu sayılmıştır.
 • Orhan Gazi’nin kurmuş olduğu, yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan Azeb teşkilatı kurulmuştur.
 • Gönüllü Türk gençlerinden kurulan ve en ön safta yer alan Azebler, savaş başladıktan sonra yanlara açılarak arkalarındaki topçuların ateş etmelerini sağlamış ve düşmanın paniğe kapılmasına yol açmıştır.

] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir