Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü

 • Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alplar ve gaziler oluşturmuştur
 • Karamürsel Alp, Konur Alp, Gündüz Alp, Akçakoca, Samsa Çavuş gibi alplar en tanınmışlarındandır.
 • Alp ve gazi özdeş kelimelerdir. Alp, Türklerde “bahadır” diye anılan kahraman savaşçıyı; gazi ise alpın daha çok İslami Dönem’de gaza ile kaynaşmış hâlini anlatır.
Beylik Döneminde Osmanlının Askeri Gücü
Alp (Temsili)
 • Beylik Dönemi’nde, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmıştır.
 • Ahiler, toplumda anlayışlı ve uzlaştırıcı bir tutumla esnaf teşkilatı oluşturmuştur.
 • Anadolu’da Bâcıyân-ı Rûm adıyla Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.
 • Abdalân-ı Rûm, savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilattır.
 • Gaziyân-ı Rûm ise Anadoluya gaza amaçlı gelen Türkmen alpları ifade etmiştir.
 • İlk fetihleri yapanlar uç Türkmen kuvvetleridir.
 • Geçici kuvvetler hem vaktinde savaşa gelememiş hem de uzun süren muhasaralara dayanamamıştır bu durum daimî ordunun eksikliğini göstermiştir.

İlk Düzenli Birlik: Yaya ve Müsellemler

 • İlk düzenli birlikler, Vezir Alâeddin Paşa ve Bursa Kadısı Çandarlı Kara Halil’in teklifleri doğrultusunda Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey döneminde oluşturuldu.
 • Atsız askerine “yaya” atlı askerine de “müsellem” adı verildi.
 • Halktan ayırt edilebilmeleri için askerlerin başlarına “ak börk” giymeleri kararlaştırıldı.
 • Askerler, Vezir Çandarlı Kara Halil tarafından Türk gençleri arasından seçilmiştir.
 • Müsellem adı verilen atlı birliklerde her otuz kişi bir ocağı meydana getirmiştir.
 • Yaya ve müsellemler, vergilerden muaf tutulmuştur ve Hassa Ordusu sayılmıştır.
 • Orhan Gazi’nin kurmuş olduğu, yaya ve müsellemlerden sonra mesleği tamamen askerlik olan Azeb teşkilatı kurulmuştur.
 • Gönüllü Türk gençlerinden kurulan ve en ön safta yer alan Azebler, savaş başladıktan sonra yanlara açılarak arkalarındaki topçuların ateş etmelerini sağlamış ve düşmanın paniğe kapılmasına yol açmıştır.

Bir önceki yazımız olan Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler Test Soruları başlıklı makalemizde 10.sınıf tarih devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler test hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazıyı Değerlendir
[Toplam: 2 Ortalama: 5]

Tavsiye Konular

Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri

Yaya ve Müsellemlerin Genel Özellikleri

Yaya ve Müsellem ordusundan Yaya ve Akbörk 10. sınıf tarih dersi Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir