Coğrafi Ad Olarak Türkiye

Coğrafi ad olarak Türkiye adı nereler için kullanılmıştır? sorusunu cevaplamaya çalışacagımız yazımıza hoş geldiniz.

Türkler, göçebe bir yaşam sürdüklerinden tarih boyunca birçok bölgeye göç etmişlerdir. Bağımsız yaşadıkları coğrafyaları da vatan olarak görmüşlerdir. Bu sebeple tarih boyunca birçok yere Türkiye adı verilmiştir.

Coğrafi Ad Olarak Türkiye
  • Türkiye kelimesi ilk defa Bizans kaynaklarında geçmektedir. 6. yüzyılda Kök Türk Devleti döneminde “Orta Asya” için kullanılmıştır.
  • 9. ve 10. yüzyıllarda Bizans kaynaklarında Hazarların yaşadığı Volga ve Don nehirleri arasında kalan bölgeye “Türkiye” denilmiştir. (Batı Türkiye (Macaristan) ve Doğu Türkiye (Hazarların Ülkesi))
  • Memlükler döneminde 11. ve 13. yüzyıllar arasında Mısır’a “Türkiye” denilmiştir. (Memlükler devletlerine El Devlet’üt Türkiye derdi.)
  • 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasında Anadolu Türkiye olmuştur. 12. yüzyıldan itibaren Türkiye denilmeye başlanmıştır.

Türkiye adı ilk kez hangi savaştan sonra kullanılmıştır?

  • Anadolu’ya ilk kez Miryokefalon Savaşı‘ndan itibaren Avrupa kaynaklarında “Türkiye” denilmeye başlanmıştır. (1176)

Türkiye adı ilk hangi antlaşmada geçmiştir?

Ermenistan ile yapılan Gümrü Antlaşması‘nda geçmiştir.

Selçuklu ve Osmanlı döneminde Türkiye adı kullanılmamıştır. İlk defa Namık Kemal ve Ali Suavi’nin yazılarında “Türkiye, Türkistan, Türkland” şeklinde Türkiye adı kullanılmıştır.

20 Ocak 1921’de yürürlüğe giren Teşkilatı Esasiye‘nin (1921 Anayasası) 3. ve 10. maddelerinde “Türkiye” adına yer verildiği için o tarihten başlayarak ülke ve devlet adı olarak Türkiye Devleti ve Meclisin adı da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılmıştır.


Tavsiye Konular

Ticaret Mekanları Maddeler Halinde Özet

Kervansaray, ribat, liman, han, kapan, bedesten ve arasta gibi Ticaret Mekanlarını anlatacağımız yazmıza hoşgeldiniz. Konu ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir