Ege ve Yunanistan Siyasi Tarihi ve Uygarlığı

Ege Yunan Medeniyeti Kavram Haritası ve Test Soruları ile (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT)

İçindekiler

Ege ve Yunanistan Siyasi Tarihi

MÖ III. ve II. bin yılda Girit, Ege Adaları, Yunanistan ve Anadolu’nun batı kıyılarında gelişen uygarlığa Ege Uygarlıkları denir.

Ege ve Yunan medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer Girit adasıdır. MÖ II. binde ortaya çıkan Girit şehir Devletleri, MÖ 1600’lerde birleşerek Girit Krallığı‘nı meydana getirdiler. Girit Krallığı’na MÖ 1200’lerde Dorlar son verdi. MÖ 1700 yılında kurulan Miken Devleti‘ne MÖ 1100’de Dorlar son vermişlerdir. MÖ II. binde Akalar Yunanistan’a yerleştiler Aka hakimiyetine MÖ XII. yüzyılda Dorlar son verdiler. Dorlarla birlikte Yunanistan’da ‘polis’ adı verilen şehir devletleri kuruldu.

Yunan şehir devletleri arasında Atina ve Sparta Yunan tarihinde önemli bir rol oynamışlardır. Korint, Tebai ve Larissa’da Yunan şehir devletleri içerisinde yer alır. Yunanlılar, şehir devletlerinin kuruluşundan sonra Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarına yerleşerek koloniler meydana getirmişlerdir. Kolonilerle Yunan kültürünün yayılması sağlanmış ve ticaret gelişmiştir.

Ege ve Yunanistan Uygarlığı

1) Ege ve Yunanistan’da Devlet Yönetimi:

Yunanistan’da Polis (şehir Devleti) ayrı bir devletti. Bu devletlerde yönetim monarşi, oligarşi, tiranlık ve nihayetinde demokrasi ile yönetilmiştir. (Sparta hariç) Polislerin başında kral vardı. Zamanla asiller yönetimi ele geçirerek aristokrasiyi kurdular. Savaş zamanlarında asiller yönetimi Tiran adı verilen kimselere bırakırlardı. mücadeleye girişti. Sonuçta halk şehir devletlerinin çoğunda söz sahibi oldu. Böylece Yunanistan’da demokrasiye geçiş hareketi hızlandı.

2) Ege ve Yunanistan’da Din ve İnanış:

Ege medeniyetinde çok tanrılı inanç vardı. Yunanlılar tanrılarını insan şeklinde düşünmüşler ve heykellerini yapmışlardır. En büyük tanrıları Zeus’un Olympos Dağı’nda oturduğuna inanmışlardır. Yunanlılar tanrıları adına Olympos Dağı’nın eteklerinde dört yılda bir spor, müzik ve şiir yarışmaları düzenlemişlerdir. Bu yarışmalar günümüzde yapılan olimpiyatların kaynağıdır.

3) Ege ve Yunanistan’da Sosyal ve İktisadi Hayat:

Halk dört büyük sınıfa ayrılmıştır. Birincisi kral ve zengin toprak sahiplerinden meydana gelen asiller sınıfı idi. ikinci sınıf tüccarlar, üçüncü sınıf ise küçük toprak sahiplerinden oluşuyordu. Bunlar fakirleştikleri zaman köleler sınıfına iniyorlardı. Kölelerin hiçbir hakları yoktu. Yunan ekonomisi ticarete dayanıyordu. Yunanlılar; Yunanistan’ın tarıma elverişli olmayışı, denize kıyısının fazla olması ve sosyal çatışmalar sebebiyle kolonileri kurdular.

4) Ege ve Yunanistan’da Yazı, Dil ve Edebiyat:

Yunanlılar yazıyı MÖ VIII. yüzyıl başlarına doğru Fenikelilerden almışlardır. Yunanlılarda tiyatro çok tanrılı dinin etkisiyle büyük gelişme göstermiştir. Yunan edebiyatında yer alan, ilk edebî tür, Homeros’un iliada (İlyada) ve Odyyssia (Odesa) destanlarıdır. Bu destanların konusunu bugünkü Çanakkale sınırları içinde yer alan Truva şehrinde geçen savaşlar teşkil etmiştir.

5) Ege ve Yunanistan’da Bilim ve Sanat:

Felsefe, tarih, tıp bilimleri Yunanistan’da doğmuştur. aritmetik, geometri ve astronomi alanlarında önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Ege medeniyetinin kaynağı Batı Anadolu’da kurulan şehir devletleridir. ilk önce Batı Anadolu’da doğan Felsefe sonra Yunanistan’a geçmiştir. Yunan felsefesinin temsilcileri Sokrat, Eflatun ve Aristo’dur. Tarih alanında Heredot, Tukidides ve Ksenefon önemli eserler vermiştir. Hipokrat modern tıbbın kurucusu olmuştur.
Mimaride tiyatro ve tapınaklar ön plana geçmiştir.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir