Hz Osman Dönemi Fetihleri

Hz.Osman Dönemi (644-656)

Hz. Ömer’in vefatından sonra altı kişilik bir heyet kurularak halifeyi belirlemesi istenmiştir. Bu heyet yaptığı görüşmeler sonucunda Emevi ailesine mensup olan Hz. Osman’ı halife seçmiştir.

Hz. Osman’ın ilk dönemlerinde fetih hareketleri devam etmiştir:
– Hz. Ömer döneminde büyük bir bölümü ele geçirilen İran’ın fethi tamamlanmıştır (651). Horasan ve Toharistan’ı feth eden Müslüman Araplar Ceyhun Irmağı’nı geçerek Türklerle karşılaşmıştır. İran’dan sonra Kafkaslara giren Müslüman Araplar Hazar Türkleriyle yaptıkları savaşları kaybederek Kafkasların güneyine çekilmişlerdir. (Belencer Savaşı)
– Hz. Ömer döneminde Kuzey Afrika’da fethedilen topraklarda isyanlar çıkmış, Hz. Osman tarafından gönderilen İslam orduları bu isyanları bastırmıştır. Kuzey Afrika’da yerli Berberiler ve Bizans kuvvetlerinden oluşan ordular mağlup edilerek Trablus ve Tunus fethedilmiştir.

Müslümanlar Hz. Ömer döneminde Suriye sahillerini ele geçirmiştir. Suriye’ye vali tahin edilen Muaviye, Hz. Osman döneminde burada Müslümanların ilk donanmasını kurmuştur. Böylece Müslüman Araplar Akdeniz’e açılma olanağı elde etmişlerdir. Donanmanın kurulmasından sonra;
– Kıbrıs, düzenlenen seferler sonucunda vergiye bağlanmış ve bazı Müslümanlar adaya yerleştirilmiştir.
– Müslümanların donanması kısa sürede güçlenmiş ve Bizans donanmasıyla yarışabilecek seviyeye ulaşmıştır. Müslümanları Kuzey Afrika’dan çıkarmak isteyen Bizansların donanmasıyla Müslümanların donanması Finike açıklarında karşılaşmışlar ve yapılan deniz savaşını (Zatü’s Savârî deniz savaşı) Müslümanlar kazanmıştır (655). Bu savaştan sonra Müslümanlar Girit, Malta, Rodos adalarına seferler düzenlemişler ve Rodos adasını fethetmişlerdir.

Hz Osman Dönemi Fetihleri

] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir