18. Yüzyılda Fransa’nın Dış Politikası

Tarih 2 dersi 4. ünitesi XVIII.YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ 1. konusu XVIII.YÜZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU alt başlığı olan OSMANLI DEVLETİ ve AVRUPA DEVLETLERİNİN DIŞ POLİTİKASI dahilindeki 18. Yüzyılda Fransa’nın Dış Politikası konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz.

18. Yüzyılda Fransa’nın Dış Politikası

18. asırda Fransa, büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlamış ve bu istikamette çalışmalar yapmıştır. Fakat Fransa, Yedi Sene Savaşları (1756 – 1763) sonucu olarak pekçok sömürgesini İngiltere’ye bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, Avrupa ve Akdeniz’e hakim olma niyetinde ki Fransa, karşısında en büyük rakip olarak İngiltere’yi görmüştür.

Bu gelişmelerle şekillenen Fransa dış politikasında ana esas İngiltere’yi alaşağı etmekti. Bunun içinde İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kesmesi gerekmekteydi. Bunun içinde Akdeniz’e hakim olma yolunda Osmanlı’ya saldırmak, Rusya ile anlaşmak gerekliydi. Bu çerçevede 18. yy.da Fransa dış politikası;

1. İngiltere’ye karşı başarılı olma,

2. Akdeniz’de İngiltere’ye karşın üstünlük sağlama ve Uzak Doğu’ya giden sömürge yollarına hâkim olma

3. Osmanlı Devleti’yle sıkı ilişkilerine nazaran , çıkarları doğrultusunda Osmanlı toprağı meydana gelen Mısır’a saldırma

4. Osmanlı Devleti’nin aleyhine Rusya ile Tilsit Antlaşması’nı imzalama siyasetleri izlemiştir .


] }

Tavsiye Konular

XVIII

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi

Dakya Projesi Hakkında Kısa Bilgi Osmanlı topraklarını paylaşmak üzere Rusya ve Avusturya tarafından hazırlanan projedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir