Avrupa Hun Devleti Maddeler Halinde Özet

Avrupa Hun Devleti Maddeler Halinde Özetleyeceğimiz yazımız 9. sınıf tarih dersi müfredatı dahilinde. Yazımızın içeriğinde Avrupa Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı, en güçlü hükümdarı kimdir? Uldız dönemi Hun dış siyaseti nasıldır? Attila dönemi siyasi olayları nelerdir? soruları hakkında bilgi sahibi olabilir en son da yer alan test soruları ile öğrenme düzeyinizi ölçebilirsiniz.

 • Avrupa Hun Devleti’nin bilinen ilk hükümdarı Balamir’dir.
 • Balamir komutasında batıya hareket eden Hunlar, barbar kavimleri yurtlarından ederek kavimler göçüne sebep olmuştur.

TAVSİYE LİNK: Kavimler Göçü Hakkında Bilgi

 • Kavimler göçü sonrası Hunlar Orta Avrupa’da önemli bir güç halini almıştır.

İçindekiler

Uldız Dönemi Avrupa Hun Dış Siyaseti

 • Doğu Roma baskı altında tutulacak.
 • Barbar kavimlere karşı Batı Roma ile işbirliği yapılacak.

Attila Dönemi

 • 434 yılında amcası Rua’nın ölümüyle tahta geçmiştir. (Babası Muncuk, kardeşi Bleda’dır.
 • Avrupa Hun Devleti’nin en büyük hükümdarıdır.
 • “Tanrının Kırbacı” olarak adlandırılır.

Doğu Roma İle İlişkiler

 • Doğu Roma İmparatorluğu ile Margus Antlaşması’nı imzalamıştır.

TAVSİYE LİNK: Margos Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

1. Balkan Seferi

 • Doğu Roma İmparatoru’nun verdiği sözleri yerine getirmemesi üzerine Attila 441 yılında I. Balkan Seferi’ne çıktı.
 • Attila karşısında duramayan Doğu Roma İmparatorluğu barış şartlarına uyma sözü verdi.

2. Balkan Seferi

 • Doğu Roma anlaşmayı bozunca Attila II. Balkan Seferi’ne çıktı.
 • Doğu Roma, Attila karşısında çaresiz kalınca Anatolios Antlaşması yapıldı.
 • Bu antlaşma ile Attila dış siyasetini değiştirmiş ve Batı Roma İm-paratorluğu üzerine yönelmiştir.

Batı Roma Seferleri

Batı Roma üzerine yönelen Attila, Galya ve İtalya seferleri ile Batı Roma’ya diz çoktürdü.

Galya Seferi

451 yılında Attila’nın Hun ordusu ile General Aetyus arasında tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Katolon Savaşı gerçekleşti. Savaş sonuçsuz kaldı.

İtalya Seferi

 • 452 yılında Attila tekrar İtalya’ya girdi.
 • Roma İmparatorluğu’nun Attila’yı durduracak bir ordusu kalmamıştı.
 • Papa I. Leo’nun ricası üzerine Roma’yı almayarak geri döndü.
Attila’nın Roma’yı almamasının sebepleri:
1) Papa’nın ricası.
2) Roma’nın tarihi bir şehir olması
3) Roma İmparatorluğu’nun gücünü kırdığına inanması
4) Sasaniler üzerine sefere çıkacak olması.

OKUMA TAVSİYESİ: Atilla Dönemi Özet

Avrupa Hun Devleti’nin Yıkılışı

Sefer dönüşü Attila ölünce oğulları İlek, İrnek ve Dengizek taht mücadelesine girişti ve Hun Avrupa’da tutunamadı.

Avrupa Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti Haritası
Avrupa Hun Devleti Haritası

Avrupa Hun Devleti ile İlgili Test Soruları

1-Avrupa Hunları, Attila döneminde Bizans ve Batı Roma’yı vergiye bağlamış, Avrupa kıtasının önemli bir kısmını egemenliği altına almış, Bizans’a karşı Batı Roma ile anlaşmalar yapmışlardır.
Buna göre Avrupa Hunları ile ilgili olarak,
I. İpek yolunun denetimini için mücadele etmişlerdir.
II. Avrupa’da en önemli siyasi güçlerden biri haline gelmişlerdir.
III. Devletlerarası ittifaklar gerçekleştirmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I                             B) Yalnız III                  C) I ve II
D) II ve III                             E) I, II ve III

2- Avrupa Hun Devletinin yıkılış nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Egemenlik alanının genişliğine nazaran Türk nüfusunun azlığı
B) İç isyanların çıkışı
C) Atilla’nın Papa ile yaptığı anlaşma
D) Atilla seviyesinde hükümdarların yetişmeyişi
E) Cermen kavimlerin saldırıları

3- – Bizans’ı (Doğu Roma’yı) vergiye bağladı.
– Roma seferine çıktı.
– Ölümünden sonra taht kavgaları ve dış baskıları sonucu devleti yıkıldı.
Yukarıda bahsedilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bumin Kağan B) Atilla
C) Teoman D) Mete Han
E) Balamir

4- Avrupa Hun hükümdarı Atilla, Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurarken, Doğu Roma İmparatorluğu’nu baskı altında tutarak vergiye bağlamıştır.
Atilla’nın uygulamış olduğu bu politikanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik yönden güçlenmek
B) Batı Roma’nın teknik üstünlüğünden yararlanmak
C) Katoliklerin koruyuculuğunu üstlenmek
D) İç karışıklıklara engel olmak
E) Doğu ve Batı Roma’nın Hunlara karşı birlikte hareket etmelerini engellemek

5- Avrupa Hunları, Batı Roma İmparatorluğu’nu koru­mak amacıyla Bizans’la savaşmış, bu savaşlar sonu­cunda Bizans’ı yıllık vergiye bağlamışlardır.
Yalnız bu bilgilere dayanarak; 
I. Hunlar Bizans’a karşı askeri üstünlük sağlamış­lardır,  
II. Batı Roma imparatorluğu ile Bizans arasında sorunlar yaşanmaktadır,
III. Avrupa Hunları, dönemin önemli askeri ve siya­sal güçlerinden biridir,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I                              B) Yalnız II                             C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

CEVAP ANAHTARI: 1) D 2) C 3) B 4) E 5) E


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

9 Yorumlar

 1. Tesekkurler hocam

 2. bilgiler için sağolun hocam,ödevlerimi başka özenti sitelere girmeden hızlıca yaptım…

 3. melih berkin karayel

  gayet guzel bilgilerle dolu bir konu teşşekürler hocam

 4. melih berkin karayel

  Avrupa’da kurulan ilk Türk devletidir. Macaristan topraklarında kurulmuştur. Dinleri köktanrı dinidir. Atilla bizansı margus ve anatolyus antlaşmaları ile ağır ve vergilere bağlamıştır.

 5. Avrupa Hunlarının dış politikası ile ilgili olarak söylenebilecek olan şeyler bence bunlardır(hocam yine sizin sitenizden buldum umarım sorun olmaz sizi seviyorum)

  Avrupa Hun Devleti’nin esas hedefi Bizans’tır. Batı Roma ile iyi ilişkiler kurulmasının sebebi de barbar kavimlerin her iki tarafında ortak düşmanı olmasıdır. Zira Avrupa Hun Devleti henüz 3 düşman ile mücadele edebilecek durumda değildir.

 6. Attila’nın “Tanrının Kırbacı” olarak adlandırılmasının sebebi Avrupalıların işledikleri günahlar ve yaptıkları kötülükler sebebiyle Tanrı tarafından Attila’nın kendilerine bir ceza olarak gönderildiğine inanmalarıydı.

 7. İlk Türk kavmi olan Avrupa Hunları 4.yüzyılın sonunda Avrupa’da görünmeye başladılar.

 8. Attila’nın abisi Bleda daha büyük olduğu için Attila’yı sürekli engelleyerek dış siyasette rol almasını engellemiştir.Bu yaptığı ise Avrupa Hun Devleti’nin dış devletlere küçük gösterilmesine sebep olmuştur.(Attila’yı engellediği için birçok savaşa girmekten kaçınılmıştır.)

 9. Anıl Çakmak

  Hunlar bölgeye geldikten sonra halkın bir kısmının yaşam şeklinin gayet hareketli ve konargöçer bir hal aldığı gözlemlendi. Bunun tam tersi olarak Hunlardan da bazı insanların yerleşik hayata girdikleri tespit olundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir