Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Özbekistan – Asyada Yeniden Yapılanma

küreselleşen dünya

Özbekistan 1917’de Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından sonra Özbekistan’da kurulan geçici hükümet 1918’de Ruslar tarafından yıkılmıştır. Özbekistan’da başlayan “Basmacılık Hareketi”de başarısız olunca Özbekler 1924 yılında SSCB hakimiyetine girmişlerdir. Gorbaçov tarafından Özbekistan Komünist Partisi liderliğine getirilen İslam Kerimov SSCB’nin dağılma sürecinden de yararlanarak bağımsızlığını ilan etmiştir. (1 Eylül 1991) Özbekistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra gelişmiş ülkelerle ekonomik işbirliğine yönelmiştir. Türkiye ile olan ilişkileri de …

Devamını Oku

Asyada Yeniden Yapılanma Kırgızistan

küreselleşen dünya

KIRGIZİSTAN Kırgızlar Rusların hakimiyetine giren ilk Türk topluluğudur. 1881 Kırgızistan’daki Rus hakimiyeti SSCB döneminde de devam etmiştir. SSCB’nin dağılma sürecinde Kırgızlar da siyasal alanda örgütlenmeye başladılar. Önce 24 küçük siyasi grubun birleşmesiyle Kırgızistan Demokratik Hareketi oluşturuldu Kırgızistan Parlamentosu “Demokrasi ve Milli Birlik Deklarasyonu” yayımladı. 1990 sonbaharında yapılan seçimlerde Askar Akayev cumhurbaşkanı seçildi. 31 Ağustos 1991’de de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye …

Devamını Oku

Asyada Yeniden Yapılanma Kazakistan

küreselleşen dünya

KAZAKİSTAN Çarlık Rusyası’nın yıkılmasıyla bağımsız olan Kazaklar 1920’de bu kez de SSCB egemenliğine girmek zorun­da kalmışlardır. Sahibi olduğu yeraltı kaynakları bakı­mından SSCB sanayisinin hammadde kaynağı olarak nitelendirilmişlerdir. SSCB’nin dağılmasıyla Nursultan Nazarbayev’in li­derliğinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. (16 Aralık 1991) Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet Türkiye olmuştur. Kazakistan sahip olduğu petrol, uranyum, demir, altın, kurşun rezervleri bakımından önemli bir ekonomik güce sahiptir. …

Devamını Oku

Asyada Yeniden Yapılanma Azerbaycan

küreselleşen dünya

Asyada Yeniden Yapılanma Azerbaycan Çarlık Rusyası’nın yıkılmasından sonra Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ancak SSCB yönetimi, Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanımayarak topraklarını işgal etmiştir. Azerbaycan’daki SSCB hakimiyeti 18 Ekim 1991 yılma ka­dar sürdü. Bu tarihte SSCB’nin dağılmasıyla “Halk Cephesi”nin lideri Ebulfeyz Elçibey önderliğinde tek­rar bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Türkiye Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur. Gerek Ebulfeyz Elçibey gerekse ondan sonra …

Devamını Oku

Dağlık Karabağ Sorunu Özet

küreselleşen dünya

Dağlık Karabağ Sorunu 1823’teki nüfusunun %75’i Azeri Türklerinden oluşan Karabağ bölgesinde Azeriler ve Ermeniler birlikte ya­şamaktaydı. Gerek Çarlık Rusyası gerekse de SSCB döneminde izlenen iskan politikalarıyla 20.yüzyılın sonlarında nüfus haritası tersine dönmüş Ermeniler çoğunluğu ele geçirmiştir. Nüfus çoğunluğunu ele ge­çiren Ermeniler bu kez de Karabağ’ı kendisine bağla­mak isteyince iki topluluk arasında savaş kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Çoğunluğu Ermenilerden oluşan Karabağ …

Devamını Oku

Asyada Yeniden Yapılanma Özet

küreselleşen dünya

Asyada Yeniden Yapılanma Özet Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Oluyor 1917 yılında gerçekleşen Bolşevik İhtilali ile Rusya’da Çarlık yıkılmış yönetime Bolşevikler gelmiştir. Bolşeviklerin “Milletler kendi kaderlerini belirleyebilecekler ve bağımsız devletler kurabilecekler” söylemleri son­rası uzun yıllar Çarlık Rusyası’nın hakimiyeti altında kalmış Türk topluluklarında da bağımsızlık umudu art­mıştır. Ancak Sovyet Rusya, Türklerin bağımsızlıklarını tanımayarak topraklarını işgal etmiştir. Türk toplumlarının elinde bulunan değerli maden yatakları, …

Devamını Oku

SSCBnin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri

küreselleşen dünya

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız. SSCB nin Dağılması Özet için tıklayınız. SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupaya Etkileri için tıklayınız. SSCB’nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri Soğuk Savaş Döneminde ABD önderliğindeki Batı Bloğu’na karşı SSCB önderliğindeki Doğu Bloğu den­ge unsuru oluşturmaktaydı. Bağlantısızlar Hareketi’ni oluşturan devletler ise bu denge unsurunda fazla be­lirleyici olamamışlardır. SSCB’nin dağılması ABD’yi …

Devamını Oku

SSCBnin Dağılmasının Doğu Avrupaya Etkileri

küreselleşen dünya

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız. SSCB nin Dağılması Özet için tıklayınız. SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Avrupa SSCB’nin etkisi altına girmiştir. Sovyet hegomanyasına karşı ilk tepki gösteren devletler Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya olmuştur. (1953-1956) Gorbaçov’un “Her ulus istediği kalkınma yolunu şeçme, kendi kaderini tayin etme topraklarını ve insan kaynaklarını …

Devamını Oku

SSCB nin Dağılması Özet

küreselleşen dünya

SSCB nin Dağılması Özet SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri için tıklayınız. SSCB nin Dağılması Siyasi sistemi, devlet örgütünü ve hükümet yapısını yeniden düzenlemeyi amaçlayan Gorbaçov’un Baltık cumhuriyetleri olarak nitelendirilen Estonya, Letonya ve Litvanya’da başlayan bağımsızlık hareketlerini önlemek için Aralık 1990’da “Egemen Devletler Birli­ği Antlaşması” fikirlerini ortaya atmıştır. Gorbaçov bu antlaşma ile Sovyet Cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri daha …

Devamını Oku

SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri

küreselleşen dünya

SSCB’DE DEĞİŞİM VE SONUÇLARI SSCB’de Politika Değişiklikleri ve Nedenleri Sovyet Rusya; İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülke kaynaklarını ABD ile girdiği uzay çalışmaları ve nük­leer silah yapımı gibi alanlara yönlendirmişti. Bu alan­lardan önemli ilerlemeler ve başarılar elde etmesine rağmen SSCB, uyguladığı ekonomik modele (sosya­lizm) nedeniyle Batılı kapitalist devletlerin çok gerisin­de kalmıştır. Bu durumun yaşanmasında Rusya’daki ekonomik sistemin rekabetçi sistemden uzak, dışa …

Devamını Oku
Sıkça Sorulan Sorular

test

test