Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Camp David Antlaşmaları Kısaca

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ABD-Mısır arasında bir anlaşma imzalandı. Bu durum ABD-Libya ilişkilerini sarsarken, SSCB’yi de olumsuz etkiledi. Bundan sonra Mısır, SSCB ile yapılan dostluk anlaş­masını bozdu. 1977’de İsrail—Mısır devlet başkanları karşılıklı ziyaretlerde bulundu. ABD, barış girişimlerini hızlandırdı. Ancak İsrail’in Batı Şeria’da yeni Yahudi yerleşmeleri kurması, Mısır ve ABD ...

Devamını Oku

Mekik Diplomasisi Nedir

yumuşama dönemi ve sonrası

Mekik Diplomasisi, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi Yumuşama Dönemi ve Sonrası ünitesi ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI konusu alt başlığıdır. Mekik Diplomasisi Arap-İsrail barışının sağlanması için ABD Dışişleri Er­kanı Henry Kissinger, İsrail ve Arap ülkeleri başkentleri arasında defalarca gidip gelerek askeri çekilme antlaşmalarının yapılmasını ve barışa giden yolun açılmasını sağladı. Bu uğraşlara da “Mekik Diplomasisi” denildi. ABD Dışişleri ...

Devamını Oku

1973 Arap – İsrail Savaşı (Yom Kippur Savaşı)

yumuşama dönemi ve sonrası

1973 Arap – İsrail Savaşı (Yom Kippur Savaşı) “Ramazan ayına denk geldiğinden Ramazan Savaşı; İsraillilerin de kutsal aylarından olan Yom Kippur’a denk geldiğinden Yom Kippur Savaşı denilmiştir.” 1973 Arap – İsrail Savaşının Nedeni: 1967 Savaşı’nda Mısır ve Suriye’nin, İsrail’e kaptırdıkları yerleri geri almak istemesi 1973 Arap – İsrail Savaşının Sonuçları: Savaş, İsrail’in başarısıyla sonuçlandı. 1974 Sina Ant­laşması ile Süveyş Kanalı’nın ...

Devamını Oku

1967 Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşı

yumuşama dönemi ve sonrası

1967 Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşı 1967 Arap – İsrail (Altı Gün) Savaşının Nedenleri: Mısır’in, Akabe Körfezi’ni İsrail’e kapatması ve FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) nün kurulup Ürdün’de üslenmesi. Savaş sonunda İsrail, topraklarını dört kat genişletir­ken Doğu Kudüs’ü, Golan tepelerini, Gazze ve Sina Yarımadası’nı almış ve Süveyş Kanalı’na ulaşmıştı. Uyarı: ABD, bu savaşta İsrail yanlısı bir tutum gösterse de SSCB’nin ...

Devamını Oku

1956 Mısır-İsrail Savaşı Kısa Özet

yumuşama dönemi ve sonrası

1956 Mısır-İsrail Savaşı 1956 Mısır-İsrail Savaşının nedeni, Filistin Araplarının yurtlarından atıl­ması ve Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı ulusallaştırmasıdır. Mısır yenildi. İsrail 1949 sınırlarına döndü. Mısır’a as­ker çıkaran İngiltere ve Fransa, BM kararları gereğin­ce Mısır’dan geri çekildi. ABD; İsrail, İngiltere, Fransa işbirliğine karşı çıktı. SSCB Araplara destek oldu ve Orta Doğu’da etkisini artırdı. İngiltere, İsrail’i harekete geçirip destek için ve de güvenlik gerekçesi ...

Devamını Oku

1948-1949 Arap – İsrail Savaşı

yumuşama dönemi ve sonrası

1948-1949 Arap – İsrail Savaşı konusu ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI VE BÜYÜK DEVLETLERİN POLİTİKALARI konusunun alt başlığıdır. 1948-1949 Arap – İsrail Savaşı Filistin’in, Birleşmiş Milletler kararıyla Araplar ve Yahudiler arasında paylaştırılması ve İsrail’in resmen kurulması üzerine Araplar, İsrail’e savaş açtı. Yenilen Arap devletleri ateşkes imzaladı. İsrail topraklarını genişletti ve çok sayıda Filistinli Arap nüfus komşu ülkelere göç etti. Böylece Filistinli mülteciler sorunu ...

Devamını Oku

Barış İçinde Bir Arada Yaşama – Bağlantısızlık Hareketi

yumuşama dönemi ve sonrası

Barış İçinde Bir Arada Yaşama – Bağlantısızlık Hareketi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgelerin bağımsızlık hareketleri sonucunda uluslararası ilişkilerde 5 yeni bir güç ortaya çıktı. Batı-Doğu Blokları dışında kalan bu bağlantısızlar oluşumuna, Kore sorununda bağlantısızlığını ilan eden Yugoslavya, Hindistan ve Mısır öncülük yaptı. Sömürgeciliğe karşı ulusların yazgılarını belirle­mesini savunan 24 Asya ve Afrika ülkesi ilk defa Endonezya’nın Bandung şehrinde toplandı (1955). ...

Devamını Oku

Afganistan’ın SSCB Tarafından İşgali Konu Anlatımı

yumuşama dönemi ve sonrası

Afganistan’ın SSCB Tarafından İşgali Afganlılar, İngilizlerle mücadele ederek 1919’da ba­ğımsız bir krallık kurmuştu. Krallık 1973’te yıkılarak cumhuriyet kuruldu. Yönetim diktatörlüğe dönüş­meye başlarken, sosyal-siyasal-ekonomik sorunlar arttı. 1978’de SSCB ile “Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Antlaşması” imzalandı. 1978 sonunda SSCB yanlısı yönetime karşı halk direnişi başladı. Yönetim SSCB’den yardım istedi. Rusya’dan çok sayıda uz­man ve asker geldi. Olaylar şiddetlenince 27 Aralık 1979’da ...

Devamını Oku

Keşmir Sorunu Hakkında Bilgi

yumuşama dönemi ve sonrası

Keşmir Sorunu 1947’de bağımsızlaşan Hindistan ve Pakistan birbirleriyle sürekli bir çatışma durumunda olmuştur. Bu ça­tışmanın en önemli nedeni de Keşmir sorunudur. Keşmir, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in ke­sişme noktasındadır. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Keşmir, verimli topraklara ve önemli yeraltı kay­naklarına sahiptir. Pakistan, Müslüman çoğunluktan dolayı; Hindistan’da bölge Mihracesinin kendi topraklarına katılımı istedi­ğinden Keşmir’de hak iddia ediyordu. Bu yüzden Pa­kistan ve ...

Devamını Oku

Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

yumuşama dönemi ve sonrası

Vietnam Savaşı (1965-1973) Vietnam, bir Fransız sömürgesi iken 1954 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam olmak üzere bağımsız oldu. Cenevre Antlaşması’na göre iki taraf 1956 seçimleri ile birleşecekti. Güney Vietnam seçimlere katılmadı. Sosyalist Kuzey Vietnam’da gerilla yöntemiyle Güney’deki yönetimi değiştirip birleşmeyi sağlamak için savaşa başladı. Güney Vietnam, ABD’den yardım istedi. ABD ekono­mik ve askeri yardım kararı aldı. 1964’te Kuzey ...

Devamını Oku