Asyada Yeniden Yapılanma Kazakistan

KAZAKİSTAN

Çarlık Rusyası’nın yıkılmasıyla bağımsız olan Kazaklar 1920’de bu kez de SSCB egemenliğine girmek zorun­da kalmışlardır. Sahibi olduğu yeraltı kaynakları bakı­mından SSCB sanayisinin hammadde kaynağı olarak nitelendirilmişlerdir.

SSCB’nin dağılmasıyla Nursultan Nazarbayev’in li­derliğinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. (16 Aralık 1991)

Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet Türkiye olmuştur.

Kazakistan sahip olduğu petrol, uranyum, demir, altın, kurşun rezervleri bakımından önemli bir ekonomik güce sahiptir. Dünyadaki kromun %26’sı, altının %2’si, uranyumun ise %17’si Kazakistan’dadır. Bu durum başta ABD olmak üzere birçok Batılı devletin bölgeye ilgisini artırmaktadır. Türkiye ABD’den sonra Kazakistan’da yatırım yapan ikinci ülke konumunda­dır.

Kazakistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra SSCB döneminde kapatılan Kazak Okulları’nı yeniden aç­mıştır.

Bu durum Kazakistan’ın ulusal kimliklerini yeniden canlandırma ve koruma çalışmalannı örneklendirmek­tedir.

Türkiye ile Kazakistan arasında kültürel alanda iş birliğinin en önemli göstergelerinden biri de 1993’te Türkmenistan’da açılan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi’dir.

Kazakistan, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) kurulmasında aktif rol oynamıştır. Ayrıca Kazakistan; Avrasya Ekonomik Topluluğu (AET), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) gibi bölgesel örgütlenmeler ile BM, İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (AGİT) gibi örgütlerde de etkin rol oynamak­tadır.

Kazakistan Avrupa Birliği benzeri Orta Asya Birliği fik­rini de gündeme getiren ilk devlettir.

Kazakistan 1 Eylül 1991’de Semey nükleer dene­me alanını kapatarak dünyada ilk kez gönüllü olarak nükleer silah deposundan vazgeçen devlet olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir