II. Kök Türk (Kutluk) Devleti Maddeler Halinde

II. Kök Türk Devleti (2. Göktürk – Kutluk) ni maddeler halinde özetlediğimiz yazımıza hoşgeldiniz. Yazımızın içerinde Türk tarihinin bilinen ilk yazılı belgeleri olan Orhun Kitabelerini bizlere armağan eden II. Kök Türk Devleti nin özellikleri, esaret dönemi, kurucusu, sınırları, haritası en güçlü hükümdarı ve yıkılışını maddeler halinde bulabilirsiniz. Yazı içeriğinde bulunan tavsiye linkleri okumanızı ve en son da bulunan test sorularını çözmenizi tavsiye ediyoruz.

En sonda konu anlatım videosu var. Bir bak istersen.

İçindekiler

Esaret Dönemi

 • I. Kök Türk Devleti‘nin yıkılışından II. Kök Türk Devleti’nin kuruluşuna kadar Çin egemenliğinde geçen süreye “esaret dönemi” denir.
 • Bu dönemde birçok Türk beyi Çin’e karşı isyan etmiştir.
 • Esaret döneminde Çin’e karşı çıkan en önemli isyan Kürşat (Chie-shih-shuai) İsyanı‘dır.

II. Kök Türk Devletinin Özellikleri

 • Kürşat’ın yaktığı bağımsızlık ateşi sönmedi. Kutluk ve 17 arkadaşı isyan ederek 681 yılında II. Kök Türk Devleti’ni kurdu.
 • II. Kök Türk Devleti’nin başkenti Ötüken’dir.
 • Devletin kurucusu İlteriş Kutluk Kağan’dır. Bundan dolayı devlete Kutluk Devleti’de denir.
 • İlteriş “devlet kuran, derleyen, toparlayan” anlamına gelmektedir.
 • İlteriş Kağan’ın en önemli yardımcısı Tonyukuk “Apa Tarkan” ünvanına sahiptir.

Tavsiye Link: II. Kök Türk (Kutluk) Devleti Kısa Özet

 • II. Kök Türk Devleti en güçlü dönemini Kapgan Kağan döneminde yaşamıştır.
 • Daha sonra devletin başına Kutluk Kağan’ın oğlu Bilge Kağan geçerken Kutluk’un küçük oğlu Kül Tigin ordu komutanı olmuştur.
 • Bilge Kağan’dan sonra devletin başına geçen kağanların dirayetsizliği, Çin entrikaları ve iç ayaklanmalar devletin yıkılma sebeplerini oluşturur.
 • 742 yılında Basmil, Karluk ve Uygurlar birleşerek II. Kök Türk Devleti’ne son verdi.

Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan Orhun Kitabeleri II. Kök Türk Devleti döneminde yazılmıştır.

II. Kök Türk Devleti Haritası ve Sınırları

2. Kök Türk Devleti Haritası
II. Kök Türk Devleti Haritası
 • II. Kök Türk Devleti’nin sınırları batıda Hazar Denizi’nden doğuda Mançurya’ya kuzeyde Sibirya’dan güneyde Çin’e kadar uzanmıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: II. Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-745)

2. Kök Türk (Kutluk) Devleti, Esaret Dönemi, Türk Tarihindeki Önemi (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT, KPSS)

II. Kök Türk Devleti ile İlgili Test Soruları

1.Göktürkler, Çinliler tarafından yıkılmış ve yarım yüzyıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra bağımsızlık savaşı yaparak yeniden devlet kurmuşlardır.
Bu durum, Çin’in Türkler üzerindeki hangi politikasında başarılı olamadığının göstergesidir?
A) İpek Yolu’nu ele geçirme
B) Egemenlik kurma
C) Ekonomik üstünlük kurma
D) Yerleşik hayata geçirme
E) Dinlerini değiştirme

2. I. Türklere ait ilk yazılı eserler olan Orhun Kitabelerini dikmişlerdir.
II. Yerleşik düzene geçen ilk Türk devletidir.
III. Anadolu’ya akınlar düzenlemişlerdir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri Kutluk Devleti’ne aittir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

3. I. En güçlü devrini Bilge Kağan döneminde yaşamıştır.
II. Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Veziri Tonyukuk adına Orhan (Göktürk) Abideleri yaptırılmıştır.
III. Kurcusu Kutluk Kağan’dır.
IV. Hristiyanlığı kabul ederek Milli benliklerini kaybetmişlerdir.
V. Basmil, Karluk ve Uygur isyanıyla yıkılmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi II. Göktürk Devleti ile İlgili bilgilerden biri değildir?
A) V B) IV C) III
D) II E) I

4. “Varlıklı, zengin millet üzerine tahta oturmadım, içte aşsız dışta elbisesiz, düşkün, perişan millet üzerine tahta oturdum. Tanrı bağışlasın devletim var olduğu için, kısmetim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin, az milleti çok kıldım.”
Bilge Kağan’ın yukarıda anlatılan sözleri Türk devlet anlayışının daha çok aşağıdaki özelliklerinden hangisini ortaya koyar?
A) Sosyal devlet anlayışını
B) Askeri kurallara dayalı devlet anlayışını
C) Demokratik devlet anlayışını D) Fetihçi devlet anlayışını
E) Monarşik devlet anlayışını

5. II. Göktürk Devletinin kurucusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisidir?
A)Bumin Kağan
B) Mukan Kağan
C) Kutluk Kağan
D) Kutluk Bilge Kağan
E) Teoman


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir Yorum

 1. Teşekkürler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir