Uygur Devleti Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca

744-840 yılları arasında yaşayan 9. Sınıf müfredatında bulunan Uygur Devleti Özellikleri maddeler halinde kısaca anlatmaya çalışacağız. Yazımızın içerinde yerleşik hayata ilk geçen Türk topluluğu olan Uygur Devleti nin kurucusu, başkenti, sınırları, haritası, en güçlü hükümdarı ve yıkılışını maddeler halinde bulabilirsiniz. Yazı içeriğinde bulunan tavsiye linkleri okumanızı ve en son da bulunan test sorularını çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Uygur Devleti, Kuruluşu, Mani Dinine Geçilmesi ve Etkileri, Yıkılışı 9. Sınıf Tarih, TYT, AYT, KPSS

İçindekiler

Uygur Devleti (744-840)

 • Uygurlar, Karluk ve Basmiller ile birlikte 742 yılında II. Kök Türk Devleti’ne son verdiler.

TAVSİYE LİNK: II. Kök Türk (Kutluk) Devleti Maddeler Halinde

 • Uygur Devleti kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan‘dır. (744)
 • Uygur Devleti’nin başkenti Karabalgasun‘dur. (Ordubalık)
 • Uygur Devleti’nin en parlak dönemi Moyen Çor zamanıdır.
 • Bögü Kağan döneminde Uygurlar Mani dinini kabul ettiler.
 • Uygurlar 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkılmıştır.
 • Göç etmek zorunda kalan Uygurlar Kansu ve Turfan Uygur devletlerini kurdular.

TAVSİYE LİNK: Uygurların Türk Tarihindeki Önemi Maddeler Halinde

Mani Dininin Uygurlar Üzerindeki Olumlu Etkileri

 • Yerleşik hayata geçtiler.
 • Tarım ve ticaretle uğraşmaya başladılar.
 • Bilim. sanat ve edebiyat alanında geliştiler.

Mani Dininin Uygurlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

 • Mani dinininde et yemek yasaktır ve barışçıl bir dindir. Bu durum Uygurların savaşçı özelliklerini kaybetmesine sebep olmuştur.

Uygur Devleti Haritası

Uygur Devleti Haritası
Uygur Devleti Haritası

TAVSİYE LİNK: Uygur Devleti Kısaca

OKUMA TAVSİYESİ: Uygur Devleti (744-840)

Uygur Devleti ile İlgili Test Soruları

1.Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tarım yerleşmiştir.
B) Ticaret gelişmiştir.
C) Bozkır kültürü gelişmiştir.
D) Kültür – medeniyet ilerlemiştir.
E) Mimari gelişmiştir.

2. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi kurduğu şehirlere ‘balık’ adını vermiş ve şehirlerin etrafını surlarla çevirmiştir?
A) Uygurlar B) İskitler C) Avarlar
D) Kıpçaklar E) Avrupa Hunları

3. Uygurlarla ilgili özelliklerden bazıları şunlardır:
I. Maniheizm dininin benimsenmesi
II. Kendilerine özgü alfabe kullanılması
III. Yönetimde kurultay kararlarının etkili olması
IV. Kağıt ve matbaa tekniğinin gelişmesi
Bunlardan hangilerinin kendilerinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak ortaya çıkan gelişmeler olduğu savunulabilir?
A) I ve IV   B) Yalnız I   C) II ve III
D) Yalnız IV   E) Yalnız II

4. Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar, taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülke sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıflığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

5. Uygur Türkleri, başta Budizm olmak üzere çeşitli dinlere bağlı değişik kültürlerle ilişki kurdukları halde, dini terimlerin bile Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen göstermişlerdir.
Uygurlar bu davranışlarıyla aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmışlardır?
A) Toprak bütünlüğünü
B) Yönetim biçimlerini
C) Milli benliklerini
D) Toplumda eşitlik anlayışını
E) Eski inanç sistemlerin

CEVAPLAR: 1) C 2) A 3) A 4) A 5) C


] }

Tavsiye Konular

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

9. sınıf tarih dersi Güç Paylaşımı ve Yönetim Organizasyonu konusu dahilinde bulunan İkili Teşkilat Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir? sorularını cevaplamaya çalıştık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir