Keşmir Sorunu Hakkında Bilgi

Keşmir Sorunu

1947’de bağımsızlaşan Hindistan ve Pakistan birbirleriyle sürekli bir çatışma durumunda olmuştur. Bu ça­tışmanın en önemli nedeni de Keşmir sorunudur.

Keşmir, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in ke­sişme noktasındadır. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Keşmir, verimli topraklara ve önemli yeraltı kay­naklarına sahiptir.

Pakistan, Müslüman çoğunluktan dolayı; Hindistan’da bölge Mihracesinin kendi topraklarına katılımı istedi­ğinden Keşmir’de hak iddia ediyordu. Bu yüzden Pa­kistan ve Hindistan ilk kez 1948’de savaştı. BM aracı­lığı ile halkoylaması kararı alınarak ateşkes yapıldı.

Keşmir sorunu iki devletin dış politikasını da etkile­di. Hindistan, SSCB ile yakınlaştı. Pakistan da ABD ile yakınlaştı. Pakistan 1955’te Bağdat Paktı’na üye olunca SSCB, iki taraf arasındaki tüm anlaşmazlıklar­da Hindistan tarafında yer aldı.

Uyarı: 1959’da Çin Tibet’i işgal edince Hindistan-Çin çatış­ması başladı. Bu süreçte Pakistan Çin ile yakınlaştı.

1963’te Keşmir’de Hindularla Müslümanların çatış­ması 1965’te savaşa dönüştü. BM Güvenlik Konse­yi ateşkesi sağlarken, Çin ateşkesin yapılmasında oldukça etkin oldu. Çin, Hindistan’a baskıyı artırınca ABD’de Hindistan’a destek verdi. SSCB bu süreç­te Çin ile uzlaşarak tarafsız kalmaya özen gösterdi. SSCB’nin bu tutumunda, Pakistan’ın kendisiyle iyi ilişkiler kurmaya yönelmesi de etkili olmuştu.

SSCB’nin arabuluculuğu sonunda Pakistan ve Hin­distan arasında Taşkent Deklarosyonu imzalandı. Taşkent’teki uzlaşmaya karşın Hindistan-Pakistan ara­sındaki Keşmir Sorunu günümüze kadar çözüleme­miştir.


] }

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir