Keşmir Sorunu Hakkında Bilgi

Keşmir Sorunu

1947’de bağımsızlaşan Hindistan ve Pakistan birbirleriyle sürekli bir çatışma durumunda olmuştur. Bu ça­tışmanın en önemli nedeni de Keşmir sorunudur.

Keşmir, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in ke­sişme noktasındadır. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Keşmir, verimli topraklara ve önemli yeraltı kay­naklarına sahiptir.

Pakistan, Müslüman çoğunluktan dolayı; Hindistan’da bölge Mihracesinin kendi topraklarına katılımı istedi­ğinden Keşmir’de hak iddia ediyordu. Bu yüzden Pa­kistan ve Hindistan ilk kez 1948’de savaştı. BM aracı­lığı ile halkoylaması kararı alınarak ateşkes yapıldı.

Keşmir sorunu iki devletin dış politikasını da etkile­di. Hindistan, SSCB ile yakınlaştı. Pakistan da ABD ile yakınlaştı. Pakistan 1955’te Bağdat Paktı’na üye olunca SSCB, iki taraf arasındaki tüm anlaşmazlıklar­da Hindistan tarafında yer aldı.

Uyarı: 1959’da Çin Tibet’i işgal edince Hindistan-Çin çatış­ması başladı. Bu süreçte Pakistan Çin ile yakınlaştı.

1963’te Keşmir’de Hindularla Müslümanların çatış­ması 1965’te savaşa dönüştü. BM Güvenlik Konse­yi ateşkesi sağlarken, Çin ateşkesin yapılmasında oldukça etkin oldu. Çin, Hindistan’a baskıyı artırınca ABD’de Hindistan’a destek verdi. SSCB bu süreç­te Çin ile uzlaşarak tarafsız kalmaya özen gösterdi. SSCB’nin bu tutumunda, Pakistan’ın kendisiyle iyi ilişkiler kurmaya yönelmesi de etkili olmuştu.

SSCB’nin arabuluculuğu sonunda Pakistan ve Hin­distan arasında Taşkent Deklarosyonu imzalandı. Taşkent’teki uzlaşmaya karşın Hindistan-Pakistan ara­sındaki Keşmir Sorunu günümüze kadar çözüleme­miştir.


Gelen Aramalar:

keşmir meselesi nedir kısaca

Tavsiye Konular

yumuşama dönemi ve sonrası

Camp David Antlaşmaları Kısaca

Camp David Antlaşmaları Sina Antlaşması’ndan sonra, ABD Başkanı Nixon Orta Doğu ülkelerini ziyaret etti ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir