Kırım Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde konusu sitemiz www.tarihportali.net tarafından hazırlanmış olup, Lise tarih dersi ve KPSS Tarih dersi manasında önem arz etmektedir.

İçindekiler

Kırım Savaşı (1853-1856)

Kırım Savaşı’nın Nedenleri

 • Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra yapılan ye­niliklerle Osmanlı Devleti’nin giderek güçlenmesi
 • Osmanlı Devleti’ni destekleyen Batılı devletlerin 1848 İhtilalleri ile meşgul olmaları
 • Rusya’nın, Osmanlı topraklarını paylaşma teklifi­nin İngiltere tarafından kabul edilmemesi (Hasta Adam Projesi)
 • Rusya’nın kutsal yerleri koruma ve buraların ba­kımı hususunda Osmanlı Devleti’nden yeni haklar talep etmesi, Ortodoksları himaye etme haklarını genişletmek istemesi
 • Rusya’nın Boğazlar ve İstanbul’a yerleşmek, Bal­kanlarda kendisine bağlı devletler kurmak isteme­si
 • Rusya’nın Eflâk ve Boğdan’ı işgal etmesi
 • Rusya’nın Sinop önlerinde Osmanlı donanmasını yakması (Sinop Baskını -1853)

Kırım Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Kırım Savaşı’nın Gelişimi

Bu savaşta İngiltere, Fransa ve Piyemonte (İtalya) Os­manlı Devleti’nin yanında yer almıştır. Piyemonte’nin bu ittifaka katılma nedeni, İtalyan birliğini sağlamak için İngiltere ve Fransa’nın desteğini almak istemesi­dir. Avusturya, Rusların Tuna’nın güneyine inmemesi koşuluyla tarafsız kalmayı kabul etmişti.
Kırım Savaşı Sırasında Avrupa Devletlerinin Tutumu ve Kırım Savaşı’nın Gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak için buraya tıklayınız.
Avusturya kuvvetleri Osmanlılarla anlaşarak, Rus or­dusunun boşalttığı Eflâk ve Boğdan’ı geçici olarak işgal etti. İttifak ordusu Sivastopol’u aldı. Çar Birinci Nikola öldü. Çar İkinci Aleksandr barış istedi.

Kırım Savaşı’nın Sonuçları

 1. Müttefikler kazandı.
 2. Osmanlı Devleti, savaşta olduğu gibi barış görüşme­lerinde de İngiltere ve Fransa’nın desteğini alabilmek için azınlıklara çok geniş haklar getiren Islahat Fermanı’nı ilan etti.
 3. Paris Antlaşması imzalandı.
 4. Kırım Savaşı esnasında Osmanlı Devleti ilk defa İngiltere’den dış borç aldı.

] }

Tavsiye Konular

Kanuni Esasinin Maddeleri

Kanuni Esasinin Maddeleri

1876 Anayasası yani Kanuni Esasini Maddeleri aşağıdaki konumuzda sadeleştirilmiş ve kısaltılmış olarak yazılmıştır. Kanuni Esasinin …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir